Bài 53 trang 77 SBT Toán 7 Tập 1Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0

Bài 53 trang 77 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:

Quảng cáo

a. y=2x

b. y=4x

c. y=-0,5x

d. y=-2x

Lời giải:

a. Vẽ đồ thị hàm số y = 2x

Đồ thị hàm số đi qua O(0,;0)

Cho x = 1 ⇒ y = 2.1=2

Ta có: A(1;2)

Vẽ đường thẳng OA ta có đồ thị hàm số y = 2x

Quảng cáo

b. Vẽ đồ thị hàm số y = 4x

Đồ thị hàm số đi qua O(0,;0)

Cho x = 1 ⇒ y = 4.1=4

Ta có: B(1;4)

Vẽ đường thẳng OA ta có đồ thị hàm số y = 4x

c. Vẽ đồ thị hàm số y = -0,5x

Đồ thị hàm số đi qua O(0,;0)

Cho x = 1 ⇒ y = -0,5.1=-0,5

Ta có: C(1;-0,5)

Vẽ đường thẳng OA ta có đồ thị hàm số y = -0,5x

d. Vẽ đồ thị hàm số y = -2x

Đồ thị hàm số đi qua O(0,;0)

Cho x = 1 ⇒ y = -2.1=-2

Ta có: B(1;-2)

Vẽ đường thẳng OA ta có đồ thị hàm số y = -2x

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7
Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 7 Chương 2 Đại Số khác:

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-7-do-thi-ham-so-y-ax.jsp