Bài 54 trang 77 SBT Toán 7 Tập 1Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Bài 54 trang 77 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Đồ thị của hàm số y = bx là đường thẳng OB trong hình bên.

Quảng cáo

a. Hãy xác định hệ số b

b. Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng 2

c. Đánh dấu điểm trên độ thị có tung độ bằng 2

Lời giải:

a. Thay B(-2;1) vào hàm số y =bx ta có: 1=-2b ⇒b=-1/2

Vậy b = -0,5

b. c. Hình bên

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7
Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 7 Chương 2 Đại Số khác:

Quảng cáo

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) theo chương:

Loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-7-do-thi-ham-so-y-ax.jsp