Bài 56 trang 79 SBT Toán 7 Tập 1Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Bài 56 trang 79 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Vẽ đồ thị của hàm số y = f(x) = 1,5x. Bằng đồ thị, hãy tìm:

Quảng cáo

a) Các giá trị f(1); f(-1); f(-2); f(2); f(0).

b) Giá trị của x khi y = -1; y = 0; y = 4,5.

c) Các giá trị của x khi y dương; khi y âm.

Lời giải:

- Vẽ đồ thị hàm số:

x 0 2
y 0 3
Điểm O (0; 0) A(2; 3)

Vẽ đường thẳng đi qua O, A ta được đồ thị hàm số y = f(x) = 1,5x

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7
Quảng cáo

a) f(1) = 1,5. 1 = 1,5

    f(-1) = 1,5.(-1) = -1,5

    f(-2) = 1,5.(-2) = -3

    f(2) = 1,5.2 = 3

    f(0) = 0

b)

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

c) - Khi y dương: y > 0 ⇒ 1,5x > 0 ⇒ x > 0

- Khi y âm: y < 0 ⇒ 1,5x < 0 ⇒ x < 0

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 7 Chương 2 Đại Số khác:

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) theo chương:

Loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-7-do-thi-ham-so-y-ax.jsp