Bài 60 trang 80 SBT Toán 7 Tập 1Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Bài 60 trang 80 sách bài tập Toán 7 Tập 1: Trong các điểm A(6;-2); B(-2;-10); C(1;1); D(-1/3;1 2/3); E(0;0) có những điểm nào thuộc đồ thị của hàm số:

Quảng cáo

a. y= -1/3

b. y=5x

Lời giải:

Cho các điểm A(6;-2); B(-2;-10);C(1;1);D(-1/3;1 2/3);E(0;0)

a. Hàm số y = -1/3 x

f(6) = -1/3.6=-2

vậy B(-2;-10) không thuộc đồ thị hàm số y=-1/3 x

f(1) = -1/3.1=-1/3 ≠1

vậy điểm C(1;1) không thuộc đồ thị hàm số

y=-1/3 x

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7
Quảng cáo

f(0) = -1/3.0=0

vậy điểm E(0;0) thuộc đồ thị y=-1/3 x

b. Hàm số y = 5x

f(6)= 5.6 = 30 ≠-2

vậy điểm A(6;-2) không thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(-2) = 5.(-2) = -10

vậy B(-2;-10) thuộc đồ thị hàm số y = 5x

f(1) = 5.1 = 5 ≠1

vậy C(1;1) không thuộc đồ thị hàm số y =5x

Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7

f(0) = 5.0 =0

vậy E(0;0) thuộc đồ thị hàm số y =5x

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 7 Chương 2 Đại Số khác:

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) theo chương:

Loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-7-do-thi-ham-so-y-ax.jsp