Bài 61 trang 81 SBT Toán 7 Tập 1Bài 7: Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Bài 61 trang 81 sách bài tập Toán 7 Tập 1: a. Biết rằng điểm A(a; -1,4) thuộc đồ thị hàm số y = 3,5x

Quảng cáo

tìm giá trị của a

b, biết rằng điểm B(0,35;b) thuộc đồ thị hàm số y =1/7 x

tìm giá trị của b

Lời giải:

a. điểm A(a;-1,4) thuộc đồ thị hàm số y = 3,5x nên khi x = a ta có:

y =-1,4 suy ra -1,4 =3,5.x ⇒ a=-1,4/3,5=-2/5=0,4

b. Điểm b thuộc đồ thị hàm số y=1/7 xnên khi x – 0,35 ta có y = b. suy ra: b =(1/7).0,35=0,05

Quảng cáo

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) Bài 7 Chương 2 Đại Số khác:

Quảng cáo

Mục lục Giải sách bài tập Toán 7 (SBT Toán 7) theo chương:

Loạt bài Giải sách bài tập Toán 7 | Giải sbt Toán 7 của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung SBT Toán 7 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


bai-7-do-thi-ham-so-y-ax.jsp