Giải Toán 3 VNEN Bài 12: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

Giải Toán 3 VNEN Bài 12: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

A. Hoạt động cơ bản

1. Chơi trò chơi "Truyền điện": Ôn lại bảng nhân 2, 3, 4, 5, 6

Trả lời:

Bảng nhân 2 Bảng nhân 3 Bảng nhân 4 Bảng nhân 5 Bảng nhân 6

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

2 x 6 = 12

2 x 7= 14

2 x 8 = 16

2 x 9 = 18

2 x 10 = 20

3 x 1 = 3

3 x 2 = 6

3 x 3 = 9

3 x 4 = 12

3 x 5 = 15

3 x 6 = 18

3 x 7 = 21

3 x 8 = 24

3 x 9 = 27

3 x 10 = 30

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

4 x 7 = 28

4 x 8 = 32

4 x 9 = 36

4 x 10 = 40

5 x 1= 5

5 x 2 = 10

5 x 3 = 15

5 x 4 = 20

5 x 5 = 25

5 x 6 = 30

5 x 7 = 35

5 x 8 = 40

5 x 9 = 45

5 x 10 = 50

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

6 x 6 = 36

6 x 7 = 42

6 x 8 = 48

6 x 9 = 54

6 x 10 = 60

Câu 2. Em đọc bài toán sau và thảo luận cách giải: (sgk)

Câu 3. Đặt tính rồi tính:

21 x 4        34 x 2

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 12: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

B. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 27 Toán VNEN 3 tập 1 ): Tính:

Giải Toán 3 VNEN Bài 12: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 12: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 2 (Trang 27 Toán VNEN 3 tập 1 )

Đặt tính rồi tính:

Giải Toán 3 VNEN Bài 12: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Trả lời:

Giải Toán 3 VNEN Bài 12: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) | Hay nhất Giải bài tập Toán 3 VNEN

Câu 3 (Trang 27 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải bài toán:

Mỗi ngăn xếp được 21 quyển truyện. Hỏi 3 ngăn như thế xếp được bao nhiêu quyển truyện?

Trả lời:

Ba ngăn xếp được tất cả số quyển truyện là:

21 x 3 = 63 (quyển truyện)

Đáp số: 63 quyển truyện

C. Hoạt động ứng dụng

Câu 1 (Trang 27 Toán VNEN 3 tập 1 )

Giải bài toán:

Mỗi ô tô chở được 32 người. Hỏi 3 ô tô như thế chở được tất cả bao nhiêu người?

Trả lời:

Ba ô tô chở được số người là:

32 x 3 = 96 ( người)

Đáp số: 96 người

Xem thêm các bài Giải bài tập Toán lớp 3 chương trình VNEN hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 VNEN hay, chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Hướng dẫn học Toán lớp 3 chương trình mới VNEN.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.