Lớp 12: Bí kíp đạt ít nhất 24 điểm thi THPT Quốc Gia. Xem ngay!

Giải bài 2 trang 61 sgk Giải tích 12Chương II: Hàm số lũy thừa. Hàm số mũ và hàm số logarit

Bài 2: Hàm số lũy thừa

Bài 2 (trang 61 SGK Giải tích 12): Tính đạo hàm của các hàm số:

Quảng cáo
Giải bài 2 trang 61 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Lời giải:

Giải bài 2 trang 61 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12
Quảng cáo
Giải bài 2 trang 61 sgk Giải tích 12 | Để học tốt Toán 12

Kiến thức áp dụng

+ Đạo hàm của hàm số y = uα là: y' = (uα)' = α.uα - 1.u'

Tham khảo lời giải các bài tập Toán 12 Bài 2 Chương 2 khác:

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 99K


ham-so-luy-thua.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác