Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền bên phải trang 131 sgk Toán 3Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền bên phải trang 131 sgk Toán 3

Bài 2 (trang 131 SGK Toán 3): Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền bên phải?

Phải lấy các tờ giấy bạc nào để được số tiền bên phải trang 131 sgk Toán 3 | Để học tốt Toán 3

Lời giải:

Quảng cáo

- Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 2000 đồng

- hải lấy hai tờ giấy bạc loại 5000 đồng để được 10 000 đồng

- Phải lấy năm tờ giấy bạc loại 2000 đồng để được 10 000 đồng

- Phải lấy hai tờ giấy bạc loại 2000 đồng và một tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 5000 đồng. hoặc lấy một tờ giấy bạc loại 2000 đồng và ba tờ giấy bạc loại 1000 đồng để được 5000 đồng.

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Toán 3 Chương 3 : Các số đến 10 000 bài Tiền Việt Nam trang 130 khác:

Mục lục Giải bài tập Toán lớp 3 theo chương:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Toán 3 | Để học tốt Toán 3 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Giải Bài tập Toán 3Để học tốt Toán 3 và bám sát nội dung sgk Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


tien-viet-nam-trang-130.jsp