Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10Bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10

Bài 1 (trang 14 vbt Toán 2 tập 1)

a) Số?

6 + …. = 10      2 + …. = 10

9 + …. = 10      3 + …. = 10

4 + …. = 10      8 + …. = 10

1 + …. = 10      …. + 3 = 10

b) Viết (theo mẫu):

10 = 9 + 1    10 = ……

10 = ……       10 = ……

10 = ……       10 = ……

10 = ……       10 = ……

10 = ……       10 = ……

Phương pháp giải:

Nhẩm phép cộng có tổng bằng 10 rồi điền số còn thiếu vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

6 + 4 = 10    2 + 8 = 10

9 + 1 = 10    3 + 7 = 10

4 + 6 = 10    8 + 2 = 10

1 + 9 = 10    7 + 3 = 10

b)

10 = 9 + 1    10 = 8 + 2

10 = 7 + 3    10 = 1 + 9

10 = 2 + 8    10 = 3 + 7

10 = 6 + 4    10 = 10+ 0

10 = 4 + 6    10 = 5 + 5

Bài 2 (trang 14 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

Bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Cộng các số theo hàng dọc rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 14 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm:

9 + 1 + 2 = ……

6 + 4 + 5 = ……

5 + 5 + 8 = ……

8 + 2 + 4 = ……

7 + 3 + 1 = ……

4 + 6 + 0 = ……

Phương pháp giải:

Cộng nhẩm các số theo thứ tự từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

9 + 1 + 2 = 12

6 + 4 + 5 = 15

5 + 5 + 8 = 18

8 + 2 + 4 = 14

7 + 3 + 1 = 11

4 + 6 + 0 = 10

Bài 4 (trang 14 vbt Toán 2 tập 1)

Số?

Bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Khi kim phút chỉ vào số 12, kim giờ chỉ vào số nào thì em đọc giờ của đồng hồ theo số đó.

Lời giải chi tiết:

Bài 11: Phép cộng có tổng bằng 10 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 5 (trang 14 vbt Toán 2 tập 1)

 Số?

a) Buổi sáng em thức dậy lúc … giờ.

b) Mỗi ngày em học khoảng … giờ.

Phương pháp giải:

- Nhẩm lại khoảng thời gian em thức dậy hoặc học tập mỗi ngày.

- Đếm số giờ rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Buổi sáng em thức dậy lúc 6 giờ.

b) Mỗi ngày em học khoảng 9 giờ.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.