Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 14: 9 cộng với một số : 9 + 5Bài 14: 9 cộng với một số : 9 + 5

Bài 1 (trang 17 vbt Toán 2 tập 1)

a) Tính nhẩm:

9 + 2 = …    9 + 4 = …

9 + 5 = …    9 + 6 = … 

9 + 8 = …    2 + 9 = …

4 + 9 = …    5 + 9 = …

6 + 9 = …    8 + 9 = …

b) Viết tiếp vào chỗ chấm :

Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng ……….

Phương pháp giải:

- Cộng 9 với các số đã cho rồi điền kết quả vào chỗ trống.

- Từ các phép tính ở câu a, so sánh giá trị của tổng ở hai phép toán cùng một cột rồi điền từ thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a)

9 + 2 = 11    9 + 4 = 13

9 + 5 = 14    9 + 6 = 15

9 + 8 = 17    2 + 9 = 11

4 + 9 = 13    5 + 9 = 14

6 + 9 = 15    8 + 9 = 17

b) Trong phép cộng, khi đổi chỗ các số hạng thì tổng không thay đổi.

Bài 2 (trang 17 vbt Toán 2 tập 1)

Tính

Bài 14: 9 cộng với một số : 9 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 14: 9 cộng với một số : 9 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Cộng các số đã cho rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 14: 9 cộng với một số : 9 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 14: 9 cộng với một số : 9 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 17 vbt Toán 2 tập 1)

Số?

Bài 14: 9 cộng với một số : 9 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 14: 9 cộng với một số : 9 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 14: 9 cộng với một số : 9 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 14: 9 cộng với một số : 9 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 4 (trang 17 vbt Toán 2 tập 1)

Trong vườn có 9 cây cam, mẹ trồng thêm 8 cây cam nữa. Hỏi trong vườn đó có tất cả bao nhiêu cây cam ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Có: 9 cây cam

Trồng thêm: 8 cây cam

Tất cả: ... cây cam ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số cây cam có lúc ban đầu cộng với số cây mẹ vừa trồng thêm.

Lời giải chi tiết:

Trong vườn có tất cả số cây cam là:

    9 + 8 = 17 (cây)

Đáp số: 17 cây.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.