Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 13: Luyện tậpBài 13: Luyện tập

Bài 1 (trang 16 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm

9 + 1 + 8 = …. 

5 + 5 + 4 = ….

8 + 2 + 2 = ….

9 + 1 + 6 = ….

7 + 3 + 2 = …. 

6 + 4 + 1 = ….

Phương pháp giải:

Cộng lần lượt các số theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết:

9 + 1 + 8 = 18

5 + 5 + 4 = 14

8 + 2 + 2 = 12

9 + 1 + 6 = 16

7 + 3 + 2 = 12

6 + 4 + 1 = 11

Bài 2 (trang 16 vbt Toán 2 tập 1)

Đặt tính rồi tính

34 + 26        75 + 5

8 + 62          59 + 21

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng các số lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 13: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 13: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 16 vbt Toán 2 tập 1)

 Số?

Bài 13: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Thực hiện phép cộng với số trên mỗi mũi tên, rồi điền kết quả vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 13: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 4 (trang 16 vbt Toán 2 tập 1)

Bố may áo khoác hết 19dm vải, may quần hết 11dm vải. Hỏi bố may áo khoác và quần hết bao nhiêu đề - xi - mét vải ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Áo khoác : 19dm

Quần     : 11dm

Tất cả    : .... ?dm

Muốn tìm lời giải ta lấy số mét vải dùng để may áo khoác cộng với số mét vài dùng để may quần.

Lời giải chi tiết:

Bố may áo khoác và quần hết số đề-xi-mét vải là: 

    19 + 11 = 30 (dm)

Đáp số: 30dm.

Bài 5 (trang 16 vbt Toán 2 tập 1)

Số ?

Bài 13: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Đoạn thẳng AO dài … cm.

Đoạn thẳng OB dài … cm

Đoạn thẳng AB dài … cm hoặc … dm.

Phương pháp giải:

 Vận dụng kiến thức 1dm = 10cm.

Lời giải chi tiết:

Đoạn thẳng AO dài 6 cm.

Đoạn thẳng OB dài 4 cm.

Bài 13: Luyện tập | Vở bài tập Toán lớp 2

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1dm.

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.