Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 18: 8 cộng với một số : 8 + 5Bài 18: 8 cộng với một số : 8 + 5

Bài 1 (trang 21 vbt Toán 2 tập 1)

Tính nhẩm:

8 + 2 = ...         8 + 3 = ...

8 + 4 = ...         8 + 5 = ...

8 + 6 = ...         8 + 7 = ...

8 + 8 = ...         8 + 9 = ...

4 + 8 = ...         5 + 8 = ...

6 + 8 = ...         7 + 8 = ...

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số rồi điền kết quả thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

8 + 2 = 10        8 + 3 = 11

8 + 4 = 12        8 + 5 = 13

8 + 6 = 14        8 + 7 = 15

8 + 8 = 16        8 + 9 = 17

4 + 8 = 12        5 + 8 = 13

6 + 8 = 14        7 + 8 = 15

Bài 2 (trang 21 vbt Toán 2 tập 1)

Tính:

Bài 18: 8 cộng với một số : 8 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 18: 8 cộng với một số : 8 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Cộng các số rồi điền kết quả thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

Bài 18: 8 cộng với một số : 8 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 18: 8 cộng với một số : 8 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang 21 vbt Toán 2 tập 1)

Hoa có 8 con tem, Hoa mua thêm 4 con tem nữa. Hỏi Hoa có tất cả bao nhiêu con tem ? 

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Hoa có: 8 con tem

Mua thêm: 4 con tem

Hoa có: … con tem ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số con tem bạn Hoa có cộng với số tem mua thêm.

Lời giải chi tiết:

Hoa có tất cả số con tem là:

    8 + 4 = 12 (con)

Đáp số : 12 con.

Bài 4 (trang 21 vbt Toán 2 tập 1)

 Tính nhẩm:

8 + 5 = ....           8 + 7 = ....

8 + 4 = ....           8 + 2 + 3 = ....

8 + 2 + 5 = ....     8 + 2 + 2 = ....

9 + 5 = ....           9 + 7 = ....

9 + 8 = ....           9 + 1 + 4 = ....

9 + 1 + 6 = ....     9 + 1 + 7 = ....

Phương pháp giải:

Cộng các số lần lượt từ trái sang phải rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

8 + 5 = 13          8 + 7 = 15

8 + 4 = 12          8 + 2 + 3 = 13

8 + 2 + 5 = 15    8 + 2 + 2 = 12

9 + 5 = 14          9 + 7 = 16

9 + 8 = 17          9 + 1 + 4 = 14

9 + 1 + 6 = 16    9 + 1 + 7 = 17

Bài 5 (trang 21 vbt Toán 2 tập 1)

Số

Bài 18: 8 cộng với một số : 8 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Nhẩm tìm số hạng còn thiếu trong phép cộng khi biết một số hạng và tổng.

Lời giải chi tiết:

Bài 18: 8 cộng với một số : 8 + 5 | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.