Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 70: Tìm số trừBài 70: Tìm số trừ

Bài 1 (trang 80 vbt Toán 2 tập 1)

Tìm x:

a) 28 – x = 16          

    34 – x  = 9

    34 – x = 15

b) x – 14 = 18

    x + 20 = 36

    17 – x = 8

Phương pháp giải:

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Lời giải chi tiết:

a)

 28 – x = 16

        x = 28 – 16

        x = 12

20 – x = 9

       x = 20 – 9

       x = 11

34 – x = 15

       x = 34 – 15

       x = 19

b)

 x – 14 = 18

        x = 18 + 14

        x = 32

x + 20 = 36

       x = 36 – 20

       x = 16

17 – x = 8

       x = 17 – 8

       x = 9 

Bài 2 (trang 80 vbt Toán 2 tập 1)

Viết số thích hợp vào ô trống:

Số bị trừ 64 59 76 86  
Số trừ 28       48
Hiệu   20 22 39 46

Phương pháp giải:

- Muốn tìm hiệu ta lấy số bị trừ trừ đi số trừ.

- Muốn tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ.

Lời giải chi tiết:

Số bị trừ 64 59 76 86 94
Số trừ 28 39 54 47 48
Hiệu 36 20 22 39 46

Bài 3 (trang 80 vbt Toán 2 tập 1)

Lớp 2D có 35 học sinh, sau khi chuyển một số học sinh đến các lớp học khác thì lớp 2D còn lại 30 học sinh. Hỏi có bao nhiêu học sinh đã chuyển đến lớp học khác?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Lớp 2D có: 35 học sinh

Lớp 2D còn lại: 30 học sinh

Lớp 2D chuyển đi:….học sinh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh lớp 2D có lúc đầu trừ đi số học sinh lớp 2D còn lại sau khi chuyển bớt các học sinh.

Lời giải chi tiết:

Số học sinh chuyển đến lớp khác là:

    35 – 30 = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh.

Bài 4 (trang 80 vbt Toán 2 tập 1)

 Xếp bốn hình tam giác thành hình bên 

Bài 70: Tìm số trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

Di chuyển các hình tam giác nhỏ để tạo thành hình cần ghép.

Lời giải chi tiết:

Em có thể ghép hình theo thứ tự như sau: 

Bài 70: Tìm số trừ | Vở bài tập Toán lớp 2

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.