Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 88: Tổng của nhiều sốBài 88: Tổng của nhiều số

Bài 1 (trang2 vbt Toán 2 tập 2)

Ghi kết quả tính

8 + 2 + 6 =.....

8 + 7 + 3 + 2 = .....

4 + 7 + 3 =.....

5 + 5 + 5 + 5 = .....

Phương pháp giải:

- Cộng các số lần lượt từ trái sang phải.

- Chú ý: Trong mỗi phép tính, có thể cộng các số có tổng bằng 10 rồi cộng tiếp với số còn lại.

Lời giải chi tiết:

8 + 2 + 6 = 16           

8 + 7 + 3 + 2 = 20

4 + 7 + 3 = 14

5 + 5 + 5 + 5 = 20

Bài 2 (trang2 vbt Toán 2 tập 2)

Tính :

Bài 88: Tổng của nhiều số | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 88: Tổng của nhiều số | Vở bài tập Toán lớp 2

Phương pháp giải:

 Cộng dọc các số theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 88: Tổng của nhiều số | Vở bài tập Toán lớp 2 Bài 88: Tổng của nhiều số | Vở bài tập Toán lớp 2

Bài 3 (trang2 vbt Toán 2 tập 2)

 Số ?

Bài 88: Tổng của nhiều số | Vở bài tập Toán lớp 2

5kg + ...kg + ...kg + ...kg =...kg

Bài 88: Tổng của nhiều số | Vở bài tập Toán lớp 2

...l + ...l + ...l + ...l + ...l=...l

c)

Bài 88: Tổng của nhiều số | Vở bài tập Toán lớp 2

...dm + ...dm + ...dm=...dm

Phương pháp giải:

- Quan sát hình vẽ rồi điền số thích hợp vào chỗ trống.

- Cộng rồi điền kết quả vào chỗ trống cuối cùng.

Lời giải chi tiết:

a) 5kg + 5kg + 5kg + 5kg = 20kg

b) 3l + 3l + 3l + 3l + 3l = 15l

c) 20dm + 20dm + 20dm = 60dm

Bài 4 (trang2 vbt Toán 2 tập 2)

Viết mỗi số thành tổng của nhiều số hạng khác 1 và bằng nhau (theo mẫu):

Mẫu: 10 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 ; 10 = 5 + 5

20 = ………………………

20 = ………………………

20 = ……………………… 

20 = ……………………… 

Phương pháp giải:

Viết số 20 thành tổng của nhiều số hạng khác 1 và bằng nhau. 

Lời giải chi tiết:

20 = 4 + 4 + 4 + 4 + 4

20 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2

20 = 5 + 5 + 5 + 5

20 = 10 + 10

Xem thêm các bài Giải vở bài tập Toán lớp 2 (VBT Toán 2) hay và chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 và Tập 2 | Giải VBT Toán 3 Tập 1, Tập 2 được biên soạn bám sát nội dung VBT Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.