Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) - Giáo án Giáo dục công dân 6

Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2)

Link tải Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Học sinh nắm được thế nào là siêng năng,kiên trì và các biểu hiện của siêng năng, kiên trì.

- ý nghĩa của siêng năng, kiên trì.

2. Thái độ

Quyết tâm rèn luyện tính siêng năng, kiên trỉtong học tập, lao động và các hoạt động khác.

3. Kĩ năng

- Có khả năng tự rèn luyện đức tính siêng năng.

- Phác thảo dược kế hoạch vượt khó, kiên trì, bền bỉ trong học tập, lao động và các hoạt động khác... để trở thành người tốt.

II. Chuẩn bị tài liệu, thiết bị dạy học

1. Giáo viên

Bài tập trắc nghiệm, chuyện kể về các tấm gương danh nhân, bài tập tình huống. Tranh ảnh bài 6 trong bộ tranh GDCD do công ti Thiết bị Giáo dục I sản xuất.

2. Học sinh

Sách giáo khoa, nháp, vở ghi.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

Sĩ số: ……………………….

2. Kiểm tra bài cũ

Thế nào là siêng năng, kiên trì? Em sẽ làm gì để trở thành một người có đức tính siêng năng, kiên trì?

3. Bài mới

Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu biểu hiện của đức tính siêng năng, kiên trì.

GV: chia nhóm để học sinh thảo luận theo 3 chủ đề:

Chủ đề 1: Biểu hiện của siêng năng, kiên trì trong học tập.

Chủ đề 2: Biểu hiện của siêng năng, kiên trì trong lao động.

Chủ đề 3: Biểu hiện của siêng năng, kiên trì trong các hoạt động xã hội khác.

HS: Thảo luận xong cử nhóm trưởng ghi kết quả lên bảng.

GV: Chia bảng hoặc khổ giấy Ao thành 3 phần với 3 chủ đề:

b. Biểu hiện của siêng năng, kiên trì.

Học tập

Lao động

Hoạt động khác

- Đi học chuyên cần

- Chăm chỉ làm bài

- Có kế hoạch học tập

- Bài khó không nản chí

- tự giác học

- Không chơi la cà

- Đạt kết quả cao

- Chăm chỉ làm việc nhà

- Không bỏ dở công việc

- Không ngại khó

- Miệt mài với công việc

- Tiết kiệm

- tìm tòi, sáng tạo

- Kiên trì luyện TDTT

- Kiên trì đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hộ.

- Bảo vệ môi trường.

- Đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, xoá đói, giảm nghèo, dạy chữ.

GV: Có thể gợi ý thêm cho các nhóm và nhận xét (Chú ý đánh giá thời gian và lượng kiến thức)

 

GV: Đặt câu hỏi tìm những câu ca dao, tục ngữ liên quan đến đức tính siêng năng, kiên trì:

HS:- Tay làm hàm nhai

- Siêng làm thì có

- Miệng nói tay làm

- Có công mài sắt có ngày nên kim

- Kiến tha lâu cũng đầy tổ

- Cần cù bù khả năng

GV: Nhận xét và cho điểm.

Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhấtRút ra ý nghĩa:

 

 

Biểu hiện

- Siêng năng, kiên trì trong học tập;...

- Siêng năng, kiên trì trong lao động;...

- Siêng năng, kiên trì trong hoạt động xã hội khác;...

 

 

 

 

 

 

 

ý nghĩa

Siêng năng và kiên trì giúp cho con người thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

GV nêu ví dụ về sự thành đạt nhờ đức tính siêng năng, kiên trì:

GV: Gợi ý để học sinh nêu những biểu hiện trái với đức tính siêng năng, kiên trì qua bài tập: Đánh dấu x vào cột tương ứng.

Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất

c. Những biểu hiện trái với đức tính siêng năng, kiên trì.

- Lười biếng, ỷ lại, cẩu thả, hời hợt...

- Ngại khó, ngại khổ, dể chán nản

GV:Hướng dẫn học sinh rút ra bài học và nêu phương hướng rèn luyện. Phê phán những biểuhiện trái với siêng năng, kiên trì.

HS: nêu hướng giải quyết các vấn đề trên

Hoạt động 2: Luyện tập khắc sâu kiến thức, hình thành thái độ và cũng cố hành vi.

GV: Gọi 1 học sinh lên bảng làm bài tập (a)

Đánh dấu x vào Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất tương ứng thể hiện tính siêng năng, kiên trì.

- Sáng nào Lan cũng dậy sớm quét nhà Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất

- Hà ngày nào cũng làm thêm bài tập Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất

- Gặp bài tập khó Bắc không làm Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất

- Hằng nhờ bạn làm hộ trực nhật Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất

- Hùng tự tự giác nhặt rác trong lớp Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất

- Mai giúp mẹ nấu cơm, chăm sóc em Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất

Bài tập b. Trong những câu tục ngữ, thành ngữ sau câu nào nói về sự siêng năng, kiên trì.

- Khen nết hay làm, ai khen nết hay ăn Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất

- Năng nhặt, chặt bị Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất

- Đổ mồ hôi sôi nước mắt Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất

- Liệu cơm, gắp mắm Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất

- Làm ruộng ..., nuôi tằm ăn cơm đứng Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất

- Siêng làm thì có, siêng học thì hay Giáo án GDCD 6 Bài 2: Siêng năng, Kiên trì (Tiết 2) | Giáo án Giáo dục công dân 6 mới, chuẩn nhất

Bài tập c. Hãy kể lại những việc làm thể hiện tính siêng năng, kiên trì.

 

3. Luyện tập.

Bài a/6:

Những câu thể hiện tính siêng năng, kiên trì: 1, 2.

Bài b/6:

- Kiên trì luyện tập thể dục, thể thao.

- Đi học đúng giờ.

- Cố gắng làm xong tất cả bài tập trước khi đi ngủ, không nản chí khi gặp bài khó.

- Chăm chỉ lao động, vệ sinh trường lớp.

Bài c/6:

Học sinh liên hệ thực tế trong lớp học, trong trường của mình để trả lời câu hỏi.

VD: An học lớp 6A – là lớp học rất tốt môn Toán. Nhưng An muốn học tốt cả môn Ngữ văn và môn Anh văn.

Vì vậy, An đã cùng với bạn Hòa cùng học chung với nhau để cùng giúp nhau học tập. Mỗi ngày, tranh thủ giờ

ra chơi An và Hòa đã cùng nhau học từ mới, ghi lại các công thức trong Tiếng Anh để học. Sau đó, hai bạn

còn cùng nhau tập làm văn, tập đọc, tập phát âm cho chính xác. Năm vừa qua, hai bạn đã đăng kí thi học sinh

giỏi môn Ngữ văn và Anh văn, cả hai bạn đều đạt giải nhì trong kì thi đó.

Bài d/6:

- Có công mài sắt, có ngày nên kim.

- Nói chín thì phải làm mười, nói mười làm chín kẻ cười người chê.

- Siêng làm thì có, siêng học thì hay.

- Kiến tha lâu cũng đầy tổ.

- Cần cù bù khả năng.

- Khen nét hay làm, ai khen nét hay ăn.

- Mưa lâu thấm đất.

4. Củng cố

- GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại biểu hiện của tính siêng năng, kiên trì, ý nghĩa và những biểu hiện trái với tính siêng năng, kiên trì.

- Sưu tầm ca dao, tục ngữ, truyện cười nói về đức tính siêng năng, kiên trì.

5. Hướng dẫn học ở nhà

- Xem trước bài 3: Tiết kiệm.

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 6 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 6 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 6 cho con, được tặng miễn phí khóa ôn thi học kì. Cha mẹ hãy đăng ký học thử cho con và được tư vấn miễn phí. Đăng ký ngay!

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85

Tiếng Anh lớp 6 - cô Tuyết Nhung

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Toán 6 - Cô Diệu Linh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Văn 6 - Cô Ngọc Anh

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án GDCD lớp 6 mới, chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Giáo dục công dân 6 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.