Giáo án GDCD 9 Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân (tiếp theo)

Giáo án GDCD 9 Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân (tiếp theo)

Link tải Giáo án GDCD 9 Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân (tiếp theo)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Hiểu được nội dung quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân.

- Cơ sở của quyền , quyền và nghĩa vụ của công dân trong việc tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội.

2. Kĩ năng

- Biết cách thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của công dân.

- Tự giác tích cự tham gia các công việc chung của trường lớp và địa phương

- Tránh thái độ thờ ơ, trốn tránh công việc chung của lớp, trường và xã hội.

3. Thái độ

- Có lòng tin yêu và tình cảm đối với nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Tuyên truyền vận động mọi người tham gia các hoạt động xã hội.

II. Phương tiện dạy học

1. Giáo viên

- Nghiên cứu SGK, SGV, soạn kĩ giáo án.

- Bảng phụ, phiếu học tập.

- Một số bài tập trắc nghiệm.

- Hiến pháp năm 1992. Luật khiếu nại tố cáo, luật bầu cử đại biểu Quốc Hội, Hội đồng nhân dân.

2. Học sinh

- Học thuộc bài cũ.

- Làm các bài tập trong sách giáo khoa.

III. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức lớp

- Sĩ số: ………………..

2. Kiểm tra bài cũ

? Trong các quyền sau đây, quyền nào thể hiện sự tham gia quản lí nhà nước, xã hội của công dân?

a. Quyền bầu cử.

b. Quyền được hưởng chế độ bảo vệ sức khỏe?

c. Quyền ứng cử.

d. Quyền khiếu nại tố cáo.

đ. quyền tự do kinh doanh

HS: trả lời theo nội dung bài học.

GV: Nhận xét, cho điểm.

3. Bài mới

Trong tiết 1 các em đã được tìm hiểu phần đặt vấn đề

GV : yêu cầu HS trình bày lại nội dung tiết 1.

Hoạt động của GV và HS Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Thảo luận tìm hiểu nội dung bài học (tiếp theo)

GV: cho các nhóm trình bày

? Em hãy nêu những phương thức thực hiện tham gia quyền quản lí nhà nước của công dân.

HS: thảo luận trả lời.

GV:Gợi ý HS lấy ví dụ.

HS:…….

Ví dụ: Tham gia quyền bầu cử quốc hội

Tham gia quyền ứng cử vào Hội đồng nhân dân

VD: Góp ý xây dựng phát triển kinh tế địa phương.

Góp ý việc làm của cơ quan quản lí nhà nước trên báo.

? Em đã tham gia góp ý kiến để quản lí nhà nước, xã hội như thế nào?

HS:………

2. Phương hướng thực hiện:

* Trực tiếp: tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.

* Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

? Nêu ý nghĩa của quyền tham gia quản lí nhà nước, xã hội của công dân.

HS:………

GV: Gợi ý thêm quyền …

+ Làm chủ tự nhiên.

+ Làm chủ xã hội

+ Làm chủ bản thân.

GV: Gợi ý: Thự hiện mục tiêu xây dựng đất nước: “ dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”

3. ý nghĩa:

- Đảm bảo cho công dân có quyền làm chủ, tạo nn sức mạnh tổng hợp trong xây dựng và quản lí đắtnớc.

- Công dân có trách nhiệm tham gia các công việc của nhà nước, xã hội để đem lại lợi ích cho bản thân, xã hội.

? Nêu những điều kiện để đảm bảo thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, xã hội của công dân.

HS:………..

Vậy đối với công dân thì cần phải làm gì để thực hiện tốt quyền trên?

HS:………..

GV: Gợi ý:….

- Học tập tốt, lao động tốt.

- Tham gia xây dựng lớp, chi đoàn.

4. Điều kiện đảm bảo thực hiện.

* Nhà nước:

- Quy định bằng pháp luật.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

* Công dân

- Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và cách thực hiện.

- Nâng cao năng lực và tích cực tham gia thực hiện tốt.

Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập.

GV: Tổ chứccho HS giải bài tập.

GV: Gợi ý.

? Em tán thành quan điểm nào dưới đây? Vì sao?

a. Chỉ cán bộ nhà nước mới có quyền tham gia quản lí nhà nước.

b. Tham gia quản lí nhà nước, quảnlí xã hội à quyềncủa mọi người.

III. Bài tập:

Bài 1/59:

- Các quyền: (a), (c), (đ), (h).

Bài 2/59:

- Em tán thành với quan điểm (c), bởi nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì nhân dân. Do đó, xây dựng và phát triển đất nước là trách nhiệm và nghĩa vụ của tất cả mọi người.

Bài 3/59:

- Các hình thức trực tiếp: (a), (b), (c), (d).

- Các hình thức gián tiếp: (đ), (e).

Bài 4/60:

- Theo em, nhà trường cần tổ chức cho học sinh các hoạt động ngoài giờ lên lớp như: Dã ngoại, tổ chức cắm trại, tổ chức liên hoan văn nghệ...

- Ở địa phương: Tổ chức các khu vui chơi, sinh hoạt tập thể, nhà văn hoá…

- Nhà trường và địa phương kết hợp để giải tán các tụ điểm bán hàng rong ở cổng trường, nhà hàng, quán ăn phải thực hiện đúng quy định về vệ sinh, an ninh trật tự.

- Nhà trường, địa phương làm tốt công tác phổ cập giáo dục: Mở lớp học tình thương, thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo dục.

Bài 5/60:

- Bạn Vân có quyền tham gia góp ý kiến, bởi vì việc này thể hiện quyền của công dân của bạn (quyền tự do ngôn luận, tự do tham gia đóng góp, phát biểu ý kiến xây dựng tập thể)

- Vân có thể tham gia góp ý kiến bằng cách trực tiếp có ý kiến ngay trong buổi tổng kết.

- Việc tham gia góp ý kiến thể hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của mỗi người.

Bài 6/60:

- Hiến pháp quy định công dân có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là việc đảm bảo và không ngừng tạo điều kiện để công dân phát huy quyền làm chủ về mọi mặt của mình.

- Công dân có quyền và có trách nhiệm tham gia vào các công việc của Nhà nước, của xã hội để đem lại lợi ích cho xã hội và cho bản thân.

4. Củng cố

Quyền tham gia quản lí nhà nước, và xã hội của công dân là quyền chính trị quan trọng nhất đảm bảo cho công dân thực hiện quyền làm chủ, trách nhiệm của công dân. Công dân phải hiểu rõ nọi dug của quyền đó và không ngừng học tập nâng cao nhận thức và năng lực để thực hiện và sử dụng có hiệu quả…..

5. Hướng dẫn học ở nhà

- Về nhà học bài , làm bài tập.

- Đọc và trả lời trước nội dung câu hỏi.

Xem thêm các bài soạn Giáo án GDCD lớp 9 chuẩn khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Loạt bài Giáo án GDCD lớp 9 mới, chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Giáo dục công dân 9 theo chuẩn Giáo án của Bộ GD & ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.