Giáo án Toán lớp 4 Bài 33: Luyện tập (trang 80) - Cánh diều

Giáo án Toán lớp 4 Bài 33: Luyện tập (trang 80) - Cánh diều

Xem thử

Chỉ từ 500k mua trọn bộ Giáo án Toán lớp 4 Cánh diều (cả năm) bản word chuẩn kiến thức, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Quảng cáo

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Năng lực đặc thù:

- Rèn kĩ năng thực hiện phép nhân với số có hai chữ số.

- Vận dụng vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy và lập luận toán học: Thông qua việc tiếp cận một số tình huống đơn giản.

- Phát triển năng lực giao tiếp toán học: Thông qua việc sử dụng ngôn ngữ toán học để diễn tả cách tính, trao đổi, chia sẻ nhóm.

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng, sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: hoạt động nhóm.

3. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.

- Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.

Quảng cáo

- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

- Giáo án.

- Bộ đồ dùng dạy, học Toán 4.

- Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

- SHS.

- Vở ghi, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Quảng cáo

Hoạt động của giáo viên

Hoạt động của học sinh

A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành:

- GV tổ chức trò chơi “Vượt qua thử thách”:

+ GV nêu tình huống thực tế (đã chuẩn bị trước) liên quan đến phép nhân với số có hai chữ số.

Ví dụ: Phòng học có 15 dãy ghế, mỗi dãy có 11 người ngồi. Hỏi có bao nhiêu người trong phòng học đó?

+ GV yêu cầu HS chơi theo nhóm. Một HS trong nhóm thực hiện tính và trả lời câu hỏi đặt ra. Nhóm nào giải quyết được nhiều tình huống, có nhiều phép tính đúng thì thắng cuộc.

- GV dẫn dắt vào bài học: “Chúng ta vừa được gợi nhắc kiến thức về phép nhân với số có hai chữ số. Sau đây, cô trò mình sẽ cùng ôn tập trong “Bài 33: Luyện tập

- HS chú ý nghe luật chơi và thực hiện theo hướng dẫn GV.

- HS chú ý nghe, hình thành động cơ học tập.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu:

- Biết cách đặt tính, thực hiện tính toán với phép nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số.

- Vận dụng giải bài toán thực tế có lời văn.

b. Cách thức tiến hành

Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT1

Tính:

Giáo án Toán lớp 4 Bài 33: Luyện tập (trang 80) | Cánh diều

- GV cho HS làm bài cá nhân, thực hiện tính rồi viết kết quả của phép tính.

- GV mời 4 HS lên bảng trình bày kết quả. Các HS khác đổi vở kiểm tra chéo, nói cách làm cho bạn nghe.

- GV cho lớp nhận xét, chữa bài.

- GV hướng dẫn HS thực hiện nhân số có nhiều chữ số với số có hai chữ số, kể cả trong trường hợp có nhớ 2 lần.

Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT2

Đặt tính rồi tính:

Giáo án Toán lớp 4 Bài 33: Luyện tập (trang 80) | Cánh diều

- GV cho HS làm bài cá nhân, đặt tính rồi tính.

- GV mời 3 HS lên bảng trình bày kết quả đặt tính.

- GV thu vở chấm của một số HS.

- GV chữa bài, chỉnh sửa các lỗi sai khi HS thực hiện phép tính.

- GV yêu cầu HS tự nêu lưu ý khi thực hiện nhân có nhớ với những lượt nhân có kết quả bằng 10 hoặc vượt quá 10, viết số đơn vị và nhớ số chục sang lượt nhân tiếp theo.

Nhiệm vụ 3: Hoàn thành BT3

Một cửa hàng đã bán 40 kg gạo tẻ với giá 18 000 đồng một ki-lô-gam và 35 kg gạo nếp với giá 25 000 đồng một ki-lô-gam. Hỏi cửa hàng đó thu được tất cả bao nhiêu tiền?

- GV cho HS làm bài cặp đôi, đọc bài toán, nói cho bạn nghe bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì; suy nghĩ lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra và trình bày bài giải.

- GV gợi mở:

+ Một ki-lô-gam gạo tẻ có giá 18 000 đồng, vậy để tính 40 kg gạo tẻ ta làm như thế nào?

+ Một ki-lô-gam gạo nếp có giá 25 000 đồng, vậy để tính 35 kg gạo nếp ta làm như thế nào?

+ Để tính tổng số tiền của cả gạo nếp và gạo tẻ ta thực hiện phép tính gì?

- GV mời 1 HS trình bày bài giải của mình. Các HS khác đổi vở kiểm tra chéo.

- GV yêu cầu HS kiểm tra lại phép tính, câu trả lời, dạng toán này cần chú ý gì khi thực hiện. GV nên khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của mình.

- GV cho lớp nhận xét, chữa bài.

Nhiệm vụ 4: Hoàn thành BT4

Đường chạy bộ vòng quanh một sân vận động dài 400 m. Một vận động viên ngày đầu chạy 23 vòng xung quanh sân vận động, ngày thứ hai chạy 27 vòng. Hỏi:

a) Mỗi ngày vận động viên đó chạy được bao nhiêu mét?

b) Sau cả hai ngày vận động viên đó chạy được bao nhiêu mét?

c) Ngày thứ hai vận động viên đó chạy nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu mét?

Giáo án Toán lớp 4 Bài 33: Luyện tập (trang 80) | Cánh diều

- GV cho HS hoạt động nhóm bàn, thảo luận để nhận thấy bài toán cho biết gì, bài toán hỏi gì; suy nghĩ lựa chọn phép tính để tìm câu trả lời cho bài toán đặt ra và trình bày bài giải.

- GV gợi mở:

a) Một vòng sân dài 400 m, ngày đầu vận động viên chạy được 23 vòng, ngày thứ hai chạy 27 vòng. Vậy ta làm thế nào để tính quãng đường chạy 23 vòng, 27 vòng?

b) Để tính tổng quãng đường sau 2 ngày chạy, ta thực hiện phép tính gì?

c) Để biết quãng đường chạy của ngày thứ hai nhiều hơn ngày thứ nhất bao nhiêu mét, ta thực hiện phép tính gì?

- GV mời một số nhóm chia sẻ kết quả thảo luận, lớp nhận xét.

- GV yêu cầu HS kiểm tra lại phép tính, câu trả lời, bài toán này cần chú ý gì khi thực hiện. GV khuyến khích HS suy nghĩ và nói theo cách của mình.

- GV chữa bài.

- HS hoàn thành bài vào vở ghi.

- Kết quả:

Giáo án Toán lớp 4 Bài 33: Luyện tập (trang 80) | Cánh diều

- HS hoàn thành bài theo yêu cầu.

- Kết quả:

Giáo án Toán lớp 4 Bài 33: Luyện tập (trang 80) | Cánh diều

- HS suy nghĩ và tự nêu lưu ý.

- HS thảo luận cặp đôi, suy nghĩ phương hướng giải quyết và trình bày bài giải vào vở ghi.

- Kết quả:

Bài giải

Số tiền cửa hàng thu được sau khi bán 40 kg gạo tẻ là:

18 000 x 40 = 720 000 (đồng)

Số tiền cửa hàng thu được sau khi bán 35 kg gạo nếp là:

25 000 x 35 = 875 000 (đồng)

Cửa hàng thu được số tiền là:

720 000 + 875 000 = 1 595 000 (đồng)

Đáp số: 1 595 000 đồng.

- HS thảo luận nhóm theo yêu cầu, suy nghĩ tìm hướng giải quyết cho bài toán.

- Kết quả:

Bài giải

a) Ngày đầu vận động viên chạy quãng đường là:

400 x 23 = 9 200 (m)

Ngày thứ hai vận động viên chạy được quãng đường là:

400 x 27 = 10 800 (m)

b) Sau hai ngày vận động viên đó chạy được quãng đường là:

9 200 + 10 800 = 20 000 (m)

c) Ngày thứ hai vận động viên đó chạy nhiều hơn ngày thứ nhất quãng đường là:

10 800 – 9 200 = 1 600 (m)

Đáp số: a) Ngày đầu: 9 200 m, ngày thứ hai: 10 800 m

b) 20 000 m

c) 1 600 m

Quảng cáo

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung miễn phí trong bộ Giáo án Toán lớp 4 Cánh diều năm 2024 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử

Xem thêm các bài soạn Giáo án Toán lớp 4 Cánh diều chuẩn khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN, SÁCH ÔN TẬP DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và bài tập cuối tuần, gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giáo án Toán lớp 4 mới, chuẩn nhất của chúng tôi được biên soạn bám sát theo cấu trúc Giáo án môn Toán lớp 4 của Bộ GD&ĐT.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 4 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên