Bài tập Kim loại tác dụng với nướcChương 2: Kim loại

Bài tập Kim loại tác dụng với nước

Bài 1: Cho 1,24 g hỗn hợp Na và K tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 1,92 gam hỗn hợp 2 bazơ NaOH và KOH. Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc là:

A. 0,224 lít        B. 0,48 lít        C. 0,336 lít        D. 0,448 lít

Bài 2: Cho hỗn hợp X gồm 2 kim loại kiềm tan hết trong nước tạo ra dung dịch Y và thoát ra 0,12 mol H2. Thể tích dung dịch H2SO4 2M cần trung hòa dung dịch Y là:

A. 120ml        B. 60ml        C. 150ml        D. 200ml

Bài 3: Cho 8,5g hỗn hợp Na và K tác dụng với nước thu được 3,36l khí hidro (đktc) và dung dịch X. Cho X tác dụng vừa đủ với dung dịch Fe2(SO4)3 thu được m(g) kết tủa. Giá trị của m là:

A. 5,35g        B. 16,05g        C. 10,70g        D. 21,40g

Bài 4: Cho 0,6 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IA tác dụng hết với H2O (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là: (cho Li = 7, Na= 23, K = 39; Ca = 40)

A. Li và Na.        B. Li và K        C. Na và K.        D. Ca và K

Bài 5: Cho 1,77 g hỗn hợp Ca và Ba tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 2,45g hỗn hợp 2 bazơ Ca(OH)2 và Ba(OH)2. Thể tích khí H2 sinh ra ở đktc là:

A. 0,224 lít        B. 0,448 lít        C. 0,336 lít        D. 0,48 lít

Bài 6: Cho 0,85 g hỗn hợp 2 kim loại Na và K tác dụng hết với nước, sau phản ứng thu được 0,336 lít khí H2 (đktc). Tổng khối lượng hiđroxit sinh ra là:

A. 0,48g        B. 1,06g        C. 3,02g        D. 2,54g

Bài 7: Cho một hỗn hợp kim loại Na-Ba tác dụng với nước dư, thu được dung dịch X và 3,36l H2 (đktc). Thể tích dung dịch axit HCl 2M cần dùng để trung hòa dung dịch X là:

A. 150ml        B. 75ml        C. 60ml        D. 30ml

Bài 8: Cho hỗn hợp Na, K, Ba tác dụng hết với nước, thu được dung dịch X và 6,72l khí H2 (đktc). Nếu cho X tác dụng hết với dung dịch Al(NO3)3 thì khối lượng kết tủa lớn nhất thu được là:

A. 7,8g        B. 15,6g        C. 46,8g        D. 3,9g

Bài 9: Chọn câu phát biểu đúng :

A. Mg không phản ứng với nước ở điều kiện thường.

B. Mg phản ứng với N2 khi được đun nóng.

C. Mg cháy trong khí CO2 ở nhiệt độ cao.

D. Các câu trên đều đúng.

Bài 10:  Cho Bari vào nước được dung dịch A. Cho lượng dư dung dịch Na2CO3 và dung dịch A rồi dẫn tiếp luồng khí  CO2 vào đến dư. Hiện tượng nào đúng trong số các hiện tượng sau

A. Sủi bọt khí, xuất hiện kết tủa trắng rồi tan

B. Bari tan, xuất hiện kết tủa trắng, rối tan

C. Bari tan, sủi bọt khí hidro, đồng thời xuất hiện kết tủa trắng

D. Bari tan, sủi bọt khí hidro, xuất hiện kết tủa trắng, rồi tan

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D 2. B 3. C 4. A 5. B
6. A 7. B 8. B 9. D 10. D

Bài 1:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

x…………………x……x/2…….mol

2K + 2H2O → 2KOH + H2

y…………………y……..y/2………..mol

Theo bài ra, ta có hệ phương trình:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ nH2 = x/2 + y/2 = 0,1+ 0,1 = 0,02 mol

⇒ VH2 = 0,02.22,4=0,448 mol

⇒ Chọn D.

Bài 2:

Quy đổi 2 kim loại kiềm là 1 kim loại trung bình M. Khi đó:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Ta thấy:

nMOH = 2nH2 = 2.0,12 = 0,24 mol

⇒ nH2SO4 = 1/2 nMOH = 1/2 . 0,24 = 0,12 mol

⇒ VH2SO4 = 0,12/2 = 0,06 lit = 60ml

⇒ Chọn B.

Bài 3:

Quy đổi 2 kim loại kiềm Na và K là 1 kim loại trung bình . Khi đó:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

Theo bài ta có:

nH2 = 3,36/22,4 = 0,15 mol

⇒ nMOH = 2nH2 = 2.0,15 = 0,3 mol

⇒ nFe(OH)3 = 1/3 nMOH = 1/3.0,3 = 0,1 mol

⇒ m↓ = mFe(OH)3 = 0,1.107 = 10,7 g

⇒ Chọn C.

Bài 4: Tương tự bài 2(Bài tập mẫu)

⇒ Chọn A.

Bài 5:

Ca + 2H2O → Ca(OH)2 + H2

x………………...x……………x……….mol

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

y………………y…………..y…………mol

Giải hệ phương trình:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ nH2 = x+y = 0,02 mol

⇒ VH2 = 0,02.22,4 = 0,448 lit

⇒ Chọn B.

Bài 6: Tương tự bài 1.

Chọn A.

Bài 7:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Từ 2 phương trình trên ta có nhận xét:

nOH- = 2nH2 = 2.33,6/22,4 = 0,15 mol

Mà: OH- + H+ → H2O

⇒ nOH- = nH+ = 0,15 mol = nHCl

⇒ VHCl = 0,15/2 = 0,075 lit = 75ml

⇒ Chọn B.

Bài 8:

Từ nhận xét của bài 7 ta có:

nOH- = 2nH2 = 2.6,72/22,4 = 0,6 mol

Cho X tác dụng với Al(NO3)3, đạt kết tủa lớn nhất khi Al(OH)3 tạo ra chưa bị hòa tan bởi các hidroxit kiềm, kiềm thổ trong X, khi đó:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3

⇒ nAl(OH)3 = 1/3 nOH- = 1/3 . 0,6 = 0,2 mol

⇒ m↓ = mAl(OH)3 = 0,2.78 = 15,6g

⇒ Chọn B.

Bài 10:

Giải thích bằng PTHH:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Na2CO3 + Ba(OH)2 → BaCO3 + 2NaOH

BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2

Hiện tượng: Bari tan, sủi bọt khí, sau đó tạo kết tủa, cuối cùng kết tủa tan dần.

⇒ Chọn D.

Chuyên đề Hóa 9: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Các em có thể đăng ký các khóa học bởi các thầy cô luyện thi vào lớp 10 nổi tiếng của vietjack, giúp các em chinh phục kì thi vào 10 với giá ưu đãi nhất tại Khóa học luyện thi vào 10

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-2-kim-loai.jsp