Kim loại tác dụng với nướcChương 2: Kim loại

Kim loại tác dụng với nước

Lý thuyết và Phương pháp giải

1. Kim loại tác dụng với nước - Bài tập Hóa học lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết, xác định kim loại hoặc định lượng bazo, hidro.

- Một số kim loại kiềm: Na, K, Ba, Ca … tác dụng với H2O dd kiềm và H2.

VD: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

    Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

2. Kim loại tác dụng với nước - Bài tập Hóa học lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết, sau đó dung dịch tạo thành được trung hòa bằng dung dịch axit:

        H+ + OH- → H2O

3. Kim loại tác dụng với nước - Bài tập Hóa học lớp 9 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết, sau đó dung dịch tạo thành tác dụng với dung dịch muối.

Phương pháp giải

- B1: Xác định PTHH xảy ra.

- B2: Xử lí dữ liệu đề bài, tính toán theo PTHH, đặt ẩn (nếu cần).

- B3: Tính toán theo yêu cầu của đề bài.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Cho 1,83 gam hỗn hợp 2 kim loai Na và Ba tác dụng với một lượng nước dư, thấy thoát ra 0,448 lít khí H2 đktc. Tổng khối lượng bazơ sinh ra là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

nH2 = 0,448/22,4 = 0,02 mol

Cần nhớ rằng kim loại kiềm tác dụng với nước thì:

nOH trong bazo = 2.nH2 = 2.0,02 = 0,04 mol

mbazo = mkim loại + mOH = 1,83 + 0,04.17 = 2,51 g.

Bài 2: Cho 1,67 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với H2O (dư), thoát ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là 2 kim loại nào?(cho Be = 9, Mg = 24, Ca = 40, Sr = 87, Ba = 137)

Hướng dẫn:

nH2 = 0,672/22,4 = 0,03 mol

Vì cả 2 kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp, cùng là kim loại nhóm IIA nên ta quy đổi 2 kim loại thành 1 kim loại trung bình là , ta có phương trình:

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ nH2 = nM(kim loại) = 0,03 mol

Hóa học lớp 9 | Lý thuyết và Bài tập Hóa học 9 có đáp án

⇒ 2 kim loại cần tìm là Ca và Sr.

Chuyên đề Hóa 9: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Các em có thể đăng ký các khóa học bởi các thầy cô luyện thi vào lớp 10 nổi tiếng của vietjack, giúp các em chinh phục kì thi vào 10 với giá ưu đãi nhất tại Khóa học luyện thi vào 10

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2005 ĐẠT 9-10 LUYỆN THI LỚP 10

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 499K tại khoahoc.vietjack.com

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-2-kim-loai.jsp