Dạng bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hay, chi tiếtBài viết Dạng bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Dạng bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

Dạng bài tập về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học hay, chi tiết

Lý thuyết và Phương pháp giải

Ở dạng bài này HS cần nắm vững lý thuyết về bảng tuần hoàn hóa học, sự biến đổi tuần hoàn tính chất của 1 nguyên tố trong 1 chu kỳ hay 1 nhóm, biết vị trí của nguyên tử suy ra cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố.

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Bài 1: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là

A. 3        B. 5        C. 6        D. 7

Lời giải:

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

→ Các nguyên tố ở chu kì 6 sẽ có 6 lớp e trong nguyên tử.

→ Chọn đáp án C

Bài 2: Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.

C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.

D. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron

Lời giải:

Số proton trong hạt nhận bằng số e ở lớp vỏ nguyên tử.

→ Số proton trong nguyên tử bằng số notron là sai.

→ Chọn đáp án B

Quảng cáo

Bài tập vận dụng

Bài 1: Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố được sắp xếp theo nguyên tắc:

A. Theo chiều tăng của điện tích hạt nhân

B. Các nguyên tố có cùng số lớp electron trong nguyên tử được xếp thành 1 hàng

C. Các nguyên tố có cùng số electron hóa trị trong nguyên tử được xếp thành một cột

D. Tất cả đều đúng

Bài 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng:

A. Bảng tuần hoàn gồm có các ô nguyên tố, các chu kì và các nhóm

B. Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, sắp xếp theo Z tăng dần

C. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì, số thứ tự của chu kì bằng số phân lớp electron trong nguyên tử

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A,  8 nhóm B, 18 cột trong đó nhóm A có 8 cột và nhóm B có 10 cột

Bài 3: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử:

A. 3        B. 5        C. 6        D. 7

Bài 4: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ và số chu kì lớn:

A. 3 và 3        B. 4 và 3

            

C. 4 và 4        D. 3 và 4

Quảng cáo

Bài 5: Số nguyên tố trong chu kì 3 và 5 là:

A. 8 và 18        B. 18 và 8

            

C. 8 và 8        D. 18 và 32

Bài 6: Các nguyên tố Na, Mg,Al,Si,P,S,Cl,Ar thuộc chu kì 3. Lớp electron ngoài cùng có số electron tối đa:

A. 3        B. 10        C. 20        D. 8

 

Bài 7: Trong bảng tuần hoàn, nguyên tố X có số thứ tự 16, nguyên tố X thuộc

A. Chu kì 3, nhóm IVA        B.  Chu kì 3, nhóm VIA

   

C. Chu kì 4, nhóm IVA        D. Chu kì 4, nhóm IIIA

 

Bài 8:  Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố  X, A, M, Q  lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. X thuộc nhóm VA        B. M thuộc nhóm IIB

    

C. A,M thuộc nhóm IIA         D. Q thuộc nhóm IA

Bài 9: Số hiệu nguyên tử Z của nguyên tố  X, A, M, Q  lần lượt là 6, 7, 20, 19. Nhận xét nào sau đây đúng?

A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì        B. A, M thuộc chu kì 3

C.  M, Q thuộc chu kì 4        D. Q thuộc chu kì 3

Bài 10: Nguyên tử của nguyên tố X có electron ở mức năng lượng cao nhất l à 3p. Nguyên tử của nguyên tố Y cũng có electron ở mức năng lượng 3p và có một electron ở lớp ngoài cùng. Nguyên tử X và Y có số electron hơn kém nhau là 2. Nguyên tố X, Y lần lượt là

A. khí hiếm và kim loại        B. kim loại và kim loại

        

C. kim loại và khí hiếm        D. phi kim và kim loại

Quảng cáo

Đáp án và hướng dẫn giải

1. D 2. C 3. C 4. D 5. A
6. D 7. B 8. D 9. C 10. D

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-3-phi-kim-so-luoc-ve-bang-tuan-hoan-cac-nguyen-to-hoa-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 9 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên