Lý thuyết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa họcChương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Lý thuyết về bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

Lý thuyết và Phương pháp giải

Ở dạng bài này HS cần nắm vững lý thuyết về bảng tuần hoàn hóa học, sự biến đổi tuần hoàn tính chất của 1 nguyên tố trong 1 chu kỳ hay 1 nhóm, biết vị trí của nguyên tử suy ra cấu tạo nguyên tử và tính chất của nguyên tố.

Bài tập vận dụng

Bài 1: Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là

A. 3        B. 5        C. 6        D. 7

Hướng dẫn:

Chu kì là dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp e và được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần.

→ Các nguyên tố ở chu kì 6 sẽ có 6 lớp e trong nguyên tử.

→ Chọn đáp án C

Bài 2: Phát biểu nào sau đây là sai:

A. Số hiệu nguyên tử bằng điện tích hạt nhân nguyên tử.

B. Số proton trong nguyên tử bằng số nơtron.

C. Số proton trong hạt nhân bằng số electron ở lớp vỏ nguyên tử.

D. Số khối của hạt nhân nguyên tử bằng tổng số hạt proton và số hạt nơtron

Hướng dẫn:

Số proton trong hạt nhận bằng số e ở lớp vỏ nguyên tử.

→ Số proton trong nguyên tử bằng số notron là sai.

→ Chọn đáp án B

Chuyên đề Hóa 9: đầy đủ lý thuyết và các dạng bài tập có đáp án khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, soạn văn, văn mẫu.... Tải App để chúng tôi phục vụ tốt hơn.

Tải App cho Android hoặc Tải App cho iPhone

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-3-phi-kim-so-luoc-ve-bang-tuan-hoan-cac-nguyen-to-hoa-hoc.jsp