Cách giải bài tập Nhiệt phân muối cacbonat, hidrocacbonat (hay, chi tiết)Bài viết Cách giải bài tập Nhiệt phân muối cacbonat, hidrocacbonat với phương pháp giải chi tiết giúp học sinh ôn tập, biết cách làm bài tập Nhiệt phân muối cacbonat, hidrocacbonat.

Cách giải bài tập Nhiệt phân muối cacbonat, hidrocacbonat (hay, chi tiết)

Lý thuyết và Phương pháp giải

Quảng cáo

Chú ý:

- Các muối hidrocacbon của kim loại Na, K khi nhiệt phân chỉ cho ra muối cacbonat chứ không ra oxit kim loại.

- Nếu nhiệt phân đến cùng Ba(HCO3)2 thì chất rắn thu được là BaO

- Riêng FeCO3 khi nung trong không khí hoặc trong điều kiện có khí oxi thì sẽ tạo ra oxit sắt (III)

    FeCO3 + O2 −to→ Fe2O3 + 4CO2

Bài tập vận dụng

Bài 1: Nung 65.1 g muối cacbonat của kim loại M hóa trị II thu được V lít CO2. Sục CO2 thu được vào 500ml Ba(OH)2 0,95M được 34,475g kết tủa. Tìm kim loại M?

Lời giải:

MCO3 −to→ MO + CO2

nBa(OH)2 = 0,95.0,5 = 0,475 mol

Khi sục CO2 vào Ba(OH)2 kết tủa thu được là BaCO3

nBaCO3 = 34,475/197 = 0,175 mol

nBaCO3 = 0,175 < nBa(OH)2

TH1 chỉ tạo thành muối cacbonat → nCO2 = nBaCO3 = 0,175 mol

→ nMCO3 = 0,175 mol → MMCO3 = 65,1/0,175 = 372

→ không có kim loại nào phù hợp

TH2 tạo thành hai muối BaCO3: 0,175 mol và Ba(HCO3)2: y mol

BTNT Ba: 0,175 + y = 0,475 → y =0,3

nCO2 = nBaCO3 + 2nBa(HCO3)2 = 0,175 + 2.0,3 = 0,775 mol

nMCO3 = nCO2 = 0,775mol → MMCO3 = 65,1/0,775 = 84 → M=24 → M: Mg

Quảng cáo

Bài 2: Nung hỗn hợp X gồm FeCO3 và BaCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn Y và V lít CO2 (đktc). Hòa tan Y vào H2O dư thu được dung dịch Z và 8 gam chất rắn không tan. Hấp thụ hết V lít khí CO2 vào Z thu được 9,85 gam kết tủa. Khối lượng của FeCO3 và BaCO3 trong hỗn hợp ban đầu?

Lời giải:

4FeCO3 + O2  −to→ 2Fe2O3 + 4CO2

x………………→       0,5x ……. x

BaCO3 −to→  BaO + CO2

y …………..→.. y……y

nCO2 = x+y

Chất rắn Y gồm: Fe2O3 và BaO

Y + H2O dư: Chất rắn không tan là Fe2O3

→ 160.0,5x = 8  → x = 0,1 mol → nCO2 = 0,1 + y

BaO + H2O → Ba(OH)2

y.…………..→……..y

Dung dịch Z là dung dịch Ba(OH)2

Ba(OH)2  + CO2 → BaCO3 + H2O

y……. →…… y…… y

→ Số mol CO2 dư để hòa tan kết tủa BaCO3 là: (0,1+y) – y =0,1 mol

CO2  + BaCO3 + H2O → Ba(HCO3)2

0,1…→…..0,1…………………..0,1

nBaCO3 = y-0,1 = 9,85/197 = 0,05 mol → y = 0,15 mol

mFeCO3 = 0,1.116 = 11,6g

mBaCO3 = 0,15.197 = 29,77g

Quảng cáo

Bài tập tự luyện

Câu 1: Một loại đá vôi chứa 80% CaCO3, phần còn lại là tạp chất trơ. Nung m gam đá một thời gian thu được chất rắn nặng 0,78m gam. Hiệu suất phân huỷ CaCO3 bằng

A. 58,8%.                  

B. 65%.                     

C. 78%.                     

D. 62,5%.

Câu 2: Đem nung 1,50 gam một muối carbonate một kim loại cho đến khối lượng không đổi, thu được 297,48 cm3 khí carbon dioxide (đkc). Kim loại trong muối carbonate trên là

A. Zn.

B. Mn.                       

C. Ni.                        

D. Ca.

Câu 3: Nung 13,4 gam hỗn hợp 2 muối carbonate của 2 kim loại hóa trị II, thu được 6,8 gam chất rắn và khí X. Lượng khí X sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1 M, khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là

Quảng cáo

A. 6,3 (g).                  

B. 6,5 (g).                  

C. 5,8 (g).                  

D. 4,2 (g).

Câu 4: Nhiệt phân 11,6 gam muối iron(II) carbonate trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 8.                              

B. 10.                            

C. 16.                            

D. 12.

Câu 5: Nhiệt phân muối NaHCO3 thu được 2,479 lít khí ở đkc. Khối lượng NaHCO3 đem nhiệt phân là (biết hiệu suất nhiệt phân là 100%)

A. 8,4.                                    

B. 16,8.                         

C. 14,6.                                  

D. 20.

Câu 6: Để sản xuất 5,6 tấn vôi sống để dùng cho xây dựng, nhà máy sản xuất cần khai thác bao nhiêu tấn đá vôi? Biết trong đá vôi chiếm 20% là tạp chất trơ, hiệu suất phản ứng nung là 80%.

A. 10.                            

B. 12,5.                                   

C. 15.                            

D. 15,63.

Câu 7: Nung 100 gam hỗn hợp Na2CO3 và NaHCO3 cho đến khi khối lượng hỗn hợp không đổi thu được 6,9 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng của các chất tương ứng trong hỗn hợp ban đầu là

A. 84% và 16%.                                                  

B. 16% và 84%.

C. 75% và 25%.                                                  

D. 25% và 75%.

Câu 8: Nung 34,6 gam hỗn hợp gồm Ca(HCO3)2, NaHCO3, KHCO3 thu được 3,6 gam nước và hỗn hợp muối carbonate khối lượng m gam. Giá trị của m là

A. 21,8.                         

B. 22,2.                         

C. 17,8.                         

D. 43,8.

Câu 9: Nung m gam hỗn hợp X gồm 2 muối carbonate của hai kim loại hóa trị II. Sau một thời gian thu được 4,958 lít khí ở đkc và chất rắn Y. Hòa tan Y vào dung dịch HCl dư thu được 2,479 lít khí và dung dịch Z. Cô cạn Z thu được 33 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 36,3.                         

B. 29,7.                         

C. 33,6.                         

D. 27,9.

Câu 10: Nung 35,8 gam hỗn hợp X gồm FeCO3 và MgCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi, còn lại 22 gam chất rắn. Hấp thụ hoàn toàn khí sinh ra vào dung dịch Y chứa Ba(OH)2 và 0,2 mol NaOH. Khối lượng kết tủa (gam) thu được sau phản ứng là

A. 9,85.                         

B. 19,7        .                           

C. 17,73.                       

D. 39,4        .

Xem thêm các dạng bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án, hay khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Hóa học 9 hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH ĐỀ THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi dành cho giáo viên và sách dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Hóa học lớp 9 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sgk Hóa học 9.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


chuong-3-phi-kim-so-luoc-ve-bang-tuan-hoan-cac-nguyen-to-hoa-hoc.jsp


Tài liệu giáo viên