Trắc nghiệm bài Mấy ý nghĩ về thơ có đáp án

Trắc nghiệm bài Mấy ý nghĩ về thơ có đáp án

A. Vài nét về tác giả Nguyễn Đình Thi

Câu 1 : Nguyễn Đình Thi sinh ra tại đâu?

A. Hà Nội, Việt Nam

B. Luông Pra Băng, Lào

C. Cam - pu – chia

D. Miến Điện

guyễn Đình Thi sinh ra tại Luông Pra Băng, Lào.

Chọn đáp án : B

Câu 2 : Địa danh nào sau đây là quê quán của tác giả Nguyễn Đình Thi?

A. Làng Vũ Thạch (nay là phố Bà Triệu), Hà Nội

B. Xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

C. Làng Phượng Trì, huyện Đan Phượng, tỉnh Hà Tây

D. Xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Nguyễn Đình Thi quê ở làng Vũ Thạch (nay là phố Bà Triệu), Hà Nội

Chọn đáp án : A

Câu 3 : Tích vào đáp án không đúng khi nói về tác giả Nguyễn Đình Thi:

A. Từ nhỏ Nguyễn Đình Thi đã nổi tiếng thông minh, học rất giỏi tất cả các môn, đặc biệt là môn Triết

B. Ông học luật ở Đại học Đông Dương và trở thành một trong những cán bộ chủ chốt của Hội Văn hóa Cứu quốc.

C. Ông bị thực dân Pháp bắt, kết án và tù đày ra Côn Đảo từ năm 1929 đến năm 1936

D. Nguyễn Đình Thi là một nhà văn hóa, một nghệ sĩ đa tài

Nội dung sai: Ông bị thực dân Pháp bắt, kết án và tù đày ra Côn Đảo từ năm 1929 đến năm 1936

→ Đây là tiểu sử cuộc đời của tác giả Phạm Văn Đồng.

Chọn đáp án : C

Câu 4 : Công việc nào dưới đây không đúng khi nói về tác giả Nguyễn Đình Thi?

A. Viết văn, thơ

B. Soạn nhạc, soạn kịch

C. Viết lí luận phê bình văn nghệ, biên khảo triết học

D. Dạy nghề thuốc

Nguyễn Đình Thi là một nhà văn hóa, một nghệ sĩ đa tài: viết văn, làm thơ, sáng tác nhạc, soạn kịch, viết lí luận, phê bình văn học, biên khảo triết học

Chọn đáp án : D

Câu 5 : Nguyễn Đình Thi được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm bao nhiêu?

A. 1995

B. 1996

C. 1997

D. 1998

Nguyễn Đình Thi được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật năm 1996.

Chọn đáp án : B

Câu 6 : Tích vào những tác phẩm của nhà văn Nguyễn Thi:

1. Xung kích

2. Gió lộng

3. Máu và hoa

4. Con nai đen

5. Rừng trúc

6. Mấy vấn đề văn học

7. Công việc của người viết tiểu thuyết

Các tác phẩm chính:

- Tiểu thuyết: Xung kích (1951)

- Kịch: Con nai đen (1961), Rừng trúc (1978)

- Tiểu luận: Mấy vấn đề văn học (1956), Công việc của người viết tiểu thuyết (1964)

Câu 7 : Đặc điểm chính những tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Đình Thi là:

A. Tố cáo tội ác dã man, bản chất tàn bạo, xảo trá của bọn thực dân và phong kiến tay sai đối với nhân dân, đồng thời đề cao những tấm gương yêu nước và cách mạng.

B. Tác phẩm luôn gắn bó và phản ánh chân thực những chặng đường cách mạng đầy gian khổ hi sinh nhưng cũng nhiều thắng lợi vinh quang của dân tộc, đồng thời cũng là những chặng đường vận động trong quan điểm tư tưởng và bản lĩnh nghệ thuật của chính tác giả

C. Những tác phẩm văn xuôi của ông là sự phản ánh kịp thời cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta trong những cuộc kháng chiến. Các tác phẩm của ông đều mang tính thời sự về các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.

D. Sự kết hợp giữa cảm xúc nồng nàn và suy tư sâu lắng của người trí thức về đất nước, con người Việt Nam

Những tác phẩm văn xuôi của Nguyễn Đình Thi là sự phản ánh kịp thời cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến. Các tác phẩm của ông đều mang tính thời sự về các cuộc kháng chiến của dân tộc Việt Nam.

Chọn đáp án : C

Câu 8 : Tác phẩm văn đầu tiên của Nguyễn Đình Thi là:

A. Mặt trận trên cao

B. Xung kích

C. Vào lửa

D. Vỡ bờ

Tiểu thuyết “Xung kích” là tác phẩm văn đầu tiên của Nguyễn Đình Thi sáng tác năm 1951

Chọn đáp án : B

Câu 9 : Tiểu thuyết được xem là thành công nhất trong lĩnh vực văn xuôi của Nguyễn Đình Thi là tác phẩm nào?

A. Vào lửa

B. Vỡ bờ

C. Mặt trận trên cao

D. Rừng trúc

Tiểu thuyết được xem là thành công nhất trong lĩnh vực văn xuôi của Nguyễn Đình Thi là tác phẩm Vỡ bờ. Tác phẫm đã tái hiện bức tranh đa chiều của xã hội Việt Nam từ năm 1939 đến năm 1945

Chọn đáp án : B

Câu 10 : Nội dung sau được trích từ tiểu luận nào của Nguyễn Đình Thi?

“Văn nghệ phụng sự chiến đấu nhưng chính chiến đấu đem đến cho văn nghệ một sức sống mới, sắt lửa mặt trận đang đúc lên văn nghệ mới của chúng ta”

A. Nhận đường

B. Mấy vấn đề về văn học

C. Công việc của người viết tiểu thuyết

D. Rừng trúc

Nguyễn Đình Thi còn là một cây bút phê bình văn học sắc sảo. Tiểu luận “Nhận đường” của ông đã giúp thế hệ văn nghệ sĩ lúc bấy giờ tìm ra con đường đi đúng đắn, đó là “Văn nghệ phụng sự chiến đấu nhưng chính chiến đấu đem đến cho văn nghệ một sức sống mới, sắt lửa mặt trận đang lúc lên văn nghệ mới của chúng ta” (Nhận đường)

Chọn đáp án : A

B. Tìm hiểu chung về văn bản "Mấy ý nghĩ về thơ"

Câu 1 : Văn bản “Mấy ý nghĩ về thơ” được ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Hiệp định Pháp - Việt ngày 8/3/1949

B. Tháng 9/ 1949: Hội nghị tranh luận văn nghệ ở Việt Bắc.

C. Từ ngày 14 đến 18/1/1949: Hội nghị cán bộ lần thứ sáu TW Đảng Cộng sản Đông Dương.

D. Tháng 8/1949 : Hội thảo về văn học nghệ thuật

Tác phẩm được ra đời vào tháng 9 năm 1949 tại Hội nghị tranh luận văn nghệ ở Việt Bắc.

Chọn đáp án : B

Câu 2 : Văn bản “Mấy ý nghĩ về thơ” thuộc thể loại nào?

A. Văn chính luận

B. Văn nghị luận

C. Tiểu luận

D. Tùy bút

Thể loại văn bản “Mấy ý nghĩ về thơ “ tiểu luận

Chọn đáp án : C

Câu 3 : Tờ báo nào đã đăng tác phẩm “Mấy ý nghĩ về thơ” vào năm 1949?

A. Báo Sự thật

B. Báo Hà Nội mới

C. Báo Văn nghệ

D. Báo Thanh niên

“Mấy ý nghĩ về thơ “ được đăng trên báo “Văn nghệ” số 10 trong năm 1949.

Chọn đáp án : C

Câu 3 : Đáp án nào không phải giá trị nghệ thuật của tác phẩm “Mấy ý nghĩ về thơ” ?

A. Văn phong gần gũi, thân tình, chia sẻ tâm huyết, quan niệm và tình cảm chân thành với những người đồng nghiệp về thơ ca.

B. Nghệ thuật lập luận hấp dẫn: hệ thống lập luận chặt chẽ tiến bộ, trải nghiệm sâu sắc, tư duy sắc bén, hình ảnh sống động, từ ngữ sắc sảo, dẫn chứng giàu sức lay động.

C. Kết hợp nhuần nhuyễn chính luận và trữ tình, nhiều câu nhiều đoạn mềm mại, giàu chất thơ.

D. Văn phong bóng bảy, giàu tính triết lý, nghệ thuật lập luận chặt chẽ, logic. Nhiều câu, nhiều đoạn giàu chất thơ.

Giá trị nghệ thuật của văn bản:

+ Văn phong gần gũi, thân tình, chia sẻ tâm huyết, quan niệm và tình cảm chân thành với những người đồng nghiệp về thơ ca.

+ Nghệ thuật lập luận hấp dẫn: hệ thống lập luận chặt chẽ tiến bộ, trải nghiệm sâu sắc, tư duy sắc bén, hình ảnh sống động, từ ngữ sắc sảo, dẫn chứng giàu sức lay động.

+ Kết hợp nhuần nhuyễn chính luận và trữ tình, nhiều câu nhiều đoạn mềm mại, giàu chất thơ.

Chọn đáp án : D

Câu 4 : Theo tác giả, “đầu mối của thơ” có lẽ sẽ tìm được ở đâu?

A. Bên trong tâm hồn con người

B. Thế giới khách quan bên ngoài

C. Các quan điểm lí luận về thơ

D. Từ việc đi nhiều, đọc nhiều

Chọn đáp án : A

C. Phân tích văn bản "Mấy ý nghĩ về thơ"

Câu 1 : Theo tác giả, “Thơ là biểu hiện của tâm hồn con người” đúng hay sai?

A. Đúng

B. Sai

- Đúng

- Theo Nguyễn Đình Thi: “Thơ là biểu hiện của tâm hồn con người”

Chọn đáp án : A

Câu 2 : Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là:

A. Hình ảnh thơ

B. Tư tưởng và cảm xúc trong thơ

C. Thơ là biểu hiện tâm hồn con người

D. Cái thực trong thơ

Đặc trưng cơ bản nhất của thơ là : thơ là biểu hiện tâm hồn con người

Chọn đáp án : C

Câu 3 : Tích vào các đáp án thể hiện mối quan hệ giữa thơ và tâm hồn con người?

1. “Ta nói hôm nay nên thơ nhưng chính ra chúng ta mong một nỗi niềm vui buồn nào mà muốn làm thơ”

2. “Cảm xúc là phần xương thịt hơn cả đời sống tâm hồn”

3. “Làm một câu thơ yêu, tâm hồn cũng rung động như khi có người yêu trước mắt”

4. “Thơ là tiếng nói đầu tiên, tiếng nói thứ nhất của tâm hồn khi đụng chạm với cuộc sống”

5. Những câu, những lời thơ diễn lên “Làm sống ngay lên một tình cảm, một nỗi niềm trong lòng người đọc”

6. Những tư tưởng trong thơ là tư tưởng gắn liền với cuộc sống, ở trong cuộc sống

Quan hệ giữa thơ với tâm hồn con người:

- “Ta nói hôm nay nên thơ nhưng chính ra chúng ta mong một nỗi niềm vui buồn nào mà muốn làm thơ”

- “Làm một câu thơ yêu, tâm hồn cũng rung động như khi có người yêu trước mắt”

- “Thơ là tiếng nói đầu tiên, tiếng nói thứ nhất của tâm hồn khi đụng chạm với cuộc sống”

- Những câu, những lời thơ diễn lên “Làm sống ngay lên một tình cảm, một nỗi niềm trong lòng người đọc”

→ Thơ và con người có sự tác động qua lại lẫn nhau

Câu 4 : Đáp án nào dưới đây không đúng về khẳng định thơ diễn tả tâm hồn con người:

A. Là những hình ảnh sống, những hình ảnh có sức lôi cuốn và thuyết phục người đọc. Đó là những hình ảnh chưa có vết nhòa của thói quen, không bị rập khuôn vào những ý niệm trừu tượng định trước

B. “Thơ là một thứ nhạc, một thứ nhịp điệu bên trong, một thứ nhịp điệu của hình ảnh, tình ý”

C. “Nhịp điệu thơ được hình thành từ những cảm xúc, hình ảnh và trong khoảng im lặng cũng là nơi trú ngụ kín đáo của sự xúc động”.

D. Đường đi của thơ là đi thẳng vào tình cảm. Điều đó có nghĩa thơ là biểu hiện của tâm hồn con người.

Khẳng định thơ diễn tả tâm hồn con người:

- “Thơ là một thứ nhạc, một thứ nhịp điệu bên trong, một thứ nhịp điệu của hình ảnh, tình ý”.

- “Nhịp điệu thơ được hình thành từ những cảm xúc, hình ảnh và trong khoảng im lặng cũng là nơi trú ngụ kín đáo của sự xúc động”.

Kết luận: Đường đi của thơ là đi thẳng vào tình cảm. Điều đó có nghĩa thơ là biểu hiện của tâm hồn con người.

Chọn đáp án : A

Câu 5 : Tích vào đáp án không thể hiện những đặc điểm khác của thơ trong tác phẩm Mấy ý nghĩ về thơ :

1. Hình ảnh thơ

2. Thể loại thơ

3. Tư tưởng thơ

4. Cảm xúc thơ

5. Cái thực của thơ

6. Ngôn ngữ thơ

7. Dương lượng thơ

Những đặc điểm khác của thơ:

- Hình ảnh thơ

- Tư tưởng thơ

- Cảm xúc thơ

- Cái thực của thơ

- Ngôn ngữ thơ

Câu 6 : Theo Nguyễn Đình Thi, hình ảnh thơ là:

A. “Là phần thịt xương hơn cả đời sống tâm hồn”

B. “Hình ảnh thực nảy lên trong tâm hồn khi ta sống trong một cảnh huống hoặc trạng thái nào ấy. Đụng chạm với hành động hằng ngày, tâm hồn nảy lên bao nhiêu hình ảnh như những tia lửa tóe lên khi búa đập vào sắt trên đe. Người làm thơ lượm những tia lửa ấy, kết nên một bó sáng, nó là hình ảnh thơ”.

C. “Hình ảnh thực có ý nghĩa”

D. “Hình ảnh tự nhiên hiện lên trước mắt”

Theo Nguyễn Đình Thi, hình ảnh thơ là: “Hình ảnh thực nảy lên trong tâm hồn khi ta sống trong một cảnh huống hoặc trạng thái nào ấy. Đụng chạm với hành động hằng ngày, tâm hồn nảy lên bao nhiêu hình ảnh như những tia lửa tóe lên khi búa đập vào sắt trên đe. Người làm thơ lượm những tia lửa ấy, kết nên một bó sáng, nó là hình ảnh thơ”

Chọn đáp án : B

Câu 7 : Trong tác phẩm, Nguyễn Đình Thi cho rằng tư tưởng của thơ bắt nguồn từ đâu?

A. Từ chính tư duy trừu tượng của thơ

B. Từ việc kế thừa tư tưởng của những người đi trước

C. Tư tưởng dính liền với cuộc sống, ở trong cuộc sống

D. Tất cả các đáp án trên

Những tư tưởng trong thơ là tư tưởng dính liền với cuộc sống, ở trong cuộc sống

Chọn đáp án : C

Câu 8 : Theo tác giả, đường đi của thơ khác với văn xuôi ở điểm nào?

A. Đường đi của thơ là con đường đưa thẳng vào tình cảm, không quanh co, qua những chặng, những trung gian, những cột cây số

B. Đường đi quanh co

C. Thơ lôi cuốn người như dòng nước, đưa ta đi lần lượt, từ điểm này qua điểm khác

D. Tất cả các đáp án đều đúng

- Đường đi của thơ là con đường đi thẳng vào tình cảm, không quanh co, qua những chặng, những trung gian, những cột cây số.

- Văn xuôi lôi cuốn người như dòng nước, đưa ta đi lần lượt, từ điểm này qua điểm khác.

Chọn đáp án : A

Câu 9 : Nội dung dưới đây đúng hay sai? “Về thơ tự do, thơ không vần, tác giả cho rằng không có vấn đề thơ tự do, thơ có vần và thơ không có vần. Chỉ có thơ thực và thơ giả, thơ hay và thơ không hay, thơ và không thơ”.

A. Đúng

B. Sai

- Đúng

- Về thơ tự do, thơ không vần, tác giả cho rằng không có vấn đề thơ tự do, thơ có vần và thơ không có vần. Chỉ có thơ thực và thơ giả, thơ hay và thơ không hay, thơ và không thơ. Điều quan trọng là thơ phải nói lên được những tình cảm , tư tưởng mới của thời đại., diễn tả được đúng tâm hồn con người mới ngày nay.

Chọn đáp án : A

Xem thêm các Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên