Trắc nghiệm bài Quá trình văn học và phong cách văn học có đáp án

Trắc nghiệm bài Quá trình văn học và phong cách văn học có đáp án

Câu 1 : Nội dung sau về văn học đúng hay sai?

“Văn học là một loại hình nghệ thuật, một hình thái ý thức xã hội đặc thù bất biến”.

A. Đúng

B. Sai

Văn học là một loại hình nghệ thuật, một hình thái ý thức xã hội đặc thù luôn vận động, biến chuyển.

Chọn đáp án : B

Câu 2 : Chọn đáp án đúng:

A. Quá trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua các thời kì lịch sử

B. Quá trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua các thể loại

C. Quá trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua nội dung

D. Quá trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua hình thức

Quá trình văn học là diễn biến hình thành tồn tại phát triển, thay đổi của văn học qua các thời kì lịch sử.

Chọn đáp án : A

Câu 3 : Sắp xếp lại trật tự các thời kì văn học:

A. Văn học cận đại

B. Văn học đương đại

C. Văn học trung đại

D. Văn học cổ đại

E. Văn học hiện đại

Các thời kì văn học:

- Văn học cổ đại

- Văn học trung đại

- Văn học cận đại

- Văn học hiện đại

- Văn học đương đại

Câu 4 : Những quy luật cơ bản của quá trình văn học là:

A. Quy luật gắn bó đời sống

B. Quy luật kế thừa và cách tân

C. Quy luật bảo lưu và tiếp biến

D. Tất cả các đáp án trên

Những quy luật cơ bản của quá trình văn học:

- Quy luật gắn bó đời sống

- Quy luật kế thừa và cách tân

- Quy luật bảo lưu và tiếp biến

Chọn đáp án : D

Câu 5 : Nội dung sau đúng hay sai?

“Hoạt động nổi bật nhất của quá trình văn học là trào lưu văn học, một hiện tượng có tính chất lịch sử, ra đời và mất đi trong khoảng thời gian nhất định”.

A. Đúng

B. Sai

Hoạt động nổi bật nhất của quá trình văn học là trào lưu văn học, một hiện tượng có tính chất lịch sử, ra đời và mất đi trong khoảng thời gian nhất định. Đó là một phong trào sáng tác tập hợp của các tác giả, tác phẩm gần gũi nhau về cảm hứng tư tưởng tạo thành một dòng rộng lớn có bề thế trong đời sống văn học của một dân tộc hoặc một thời đại.

Chọn đáp án : A

Câu 6 : Trên thế giới có mấy trào lưu văn học lớn?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Có những trào lưu văm học lớn sau:

- Văn học thời Phục Hưng

- Chủ nghĩa cổ điển

- Chủ nghĩa lãng mạn

- Chủ nghĩa hiện thực phê phán

- Chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa

- Chủ nghĩa siêu thực

Chọn đáp án : C

Câu 7 : Tích vào những trào lưu văn học xuất hiện ở Việt Nam:

A. Trào lưu cổ điển

B. Trào lưu lãng mạng

C. Trào lưu hiện thực phê phán

D. Trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa

E. Trào lưu Phục Hưng

Ở Việt Nam trào lưu đầu tiên xuất hiện khoảng từ những năm 30 của thế kỉ XX, gồm:

- Trào lưu lãng mạn

- Trào lưu hiện thực phê phán

- Trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa

Đáp án cần chọn: Trào lưu lãng mạng, trào lưu hiện thực phê phán, trào lưu hiện thực xã hội chủ nghĩa

Câu 8 : Phong cách văn học là:

A. Phong cách văn học là sự độc đáo riêng biệt của các nghệ sĩ biểu hiện trong tác phẩm của họ

B. Phong cách văn học in đậm dấu ấn dân tộc và thời đại

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Cả hai đáp án trên đều sai

Phong cách văn học là sự độc đáo riêng biệt của các nghệ sĩ biểu hiện trong các tác phẩm của họ. Phong cách văn học in đậu dấu ấn dân tộc và thời đại.

Chọn đáp án : C

Câu 9 : Những biểu hiện của phong cách văn học:

A. Giọng điệu riêng biệt của tác giả, cách nhìn, cảm thụ có tính chất khám phá

B. Sáng tạo các yếu tố thuộc nội dung tác phẩm

C. Hệ thống phương pháp biểu hiện, các thủ pháp

D. Các phẩm chất thẩm mĩ cao, giàu tính nghệ thuật

E. Tất cả các đáp án trên

Những biểu hiện của phong cách văn học:

- Giọng điệu riêng biệt của tác giả, cách nhìn, cách cảm thụ có tính chất khám phá

- Sự sáng tạo các yếu tố thuộc nội dung tác phẩm

- Hệ thống phương thức biểu hiện, các thủ pháp

- Có phẩm chất thẩm mĩ cao, giàu tính nghệ thuật

Chọn đáp án : E

Xem thêm các Câu hỏi trắc nghiệm Ngữ văn lớp 12 chọn lọc, có đáp án hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác