Cấu hình electron của halogen (Nhóm VIIA)

Các nguyên tố nhóm halogen có cấu hình electron tổng quát như thế nào? Bài viết sau đây sẽ làm sáng tỏ vấn đề này.

Cấu hình electron của halogen (Nhóm VIIA)

Quảng cáo

1. Cấu hình electron của halogen

- Các nguyên tố halogen thuộc nhóm VIIA trong bảng tuần hoàn, lớp ngoài cùng có 7 electron.

⇒ Cấu hình electron lớp ngoài cùng có dạng: ns2 np5.

- Cấu hình electron của một số halogen thường gặp:

+ Flo (Z = 9): [He]2s22p5.

+ Clo (Z = 17): [Ne]3s23p5.

+ Brom (Z = 35): [Ar]3d104s24p5.

+ Iot (Z = 53): [Kr]4d105s25p5.

2. Mối liên hệ giữa cấu hình electron của halogen với vị trí và tính chất các nguyên tố halogen

- Cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2 np5.

⇒ Halogen thuộc chu kì n, nhóm VIIA, nguyên tố p.

- Lớp ngoài cùng có 7 electron nên các halogen có xu hướng nhận 1 electron để đạt cấu hình bền của khí hiếm gần nó nhất.

X + e ⟶ X-

- Công thức oxit cao nhất: X2O7 (là oxit axit).

- Công thức axit tương ứng: HXO4.

- Công thức hợp chất khí với hiđro là HX.

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1: Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào phân lớp p. Tổng số electron trên phân lớp p là 11. Cấu hình electron của X là

A. [He]2s22p5.

B. [Ne]3s23p5.

C. [He]3s23p5.

D. [Ne]3s13p5.

Lời giải:

Đáp án B

Nguyên tử X có electron cuối cùng điền vào phân lớp p.

⇒ Cấu hình electron lớp ngoài cùng có dạng là ns2 npa.

Mà tổng số electron trên phân lớp p là 11.

⇒ Sự phân bố electron trên các phân lớp p là 2p6, 3p5.

⇒ Cấu hình electron của X là [Ne]3s23p5.

Câu 2: Cho nguyên tử X có tổng số hạt là 28. Trong đó, số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn hóa học là

A. chu kì 2, nhóm VIA.

B. chu kì 3, nhóm VIA.

C. chu kì 2, nhóm VIIA.

D. chu kì 3, nhóm VIIA.

Lời giải:

Đáp án C

Gọi số hạt electron, proton, nơtron của nguyên tử X là e, p, n.

Theo bài, ta có hệ:

e+p+n=28(e+p)n=8e=pe=p=9n=10

⇒ Cấu hình electron của X là [He]2s22p5.

⇒ Nguyên tố X thuộc chu kì 2 (do có 2 lớp electron), nhóm VIIA (do có 7 electron hóa trị, nguyên tố p).

Quảng cáo

Xem thêm cách viết cấu hình electron của các nguyên tố hóa học hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác