Cấu hình electron của O (Oxi)

Các em biết không, chỉ cần dựa vào cấu hình electron của oxi chúng ta sẽ xác định được vị trị trong bảng tuần hoàn, tính chất hóa học của oxi. Bài viết sau đây giúp các làm rõ vấn đề này.

Cấu hình electron của O (Oxi)

Quảng cáo

1. Cấu hình electron nguyên tử oxi (Z = 8)

- Nguyên tử oxi có số hiệu nguyên tử là 8 ⇒ nguyên tử oxi có 8 electron.

- Cấu hình electron nguyên tử oxi là 1s2s2p4.

Viết gọn: [He]2s2p4.

2. Mối quan hệ giữa cấu hình electron với vị trí trong bảng tuần hoàn và tính chất nguyên tố

-  Vị trí oxi trong bảng tuần hoàn:

+ Từ cấu hình electron của oxi là 1s2s2pxác định được nguyên tử oxi có 8 electron, phân bố trên 2 lớp electron và số electron lớp ngoài cùng bằng 6.

⇒ Vậy oxi ở ô thứ 8 (do Z = 8); chu kì 2 (do có 2 lớp electron), nhóm VIA (do có 6 electron hóa trị, nguyên tố p).

- Tính chất nguyên tố:

+ Oxi là phi kim hoạt động mạnh.

+ Oxi có xu hướng nhận 2 electron khi tham gia phản ứng hóa học để đạt cấu hình bền vững của Ne.

O + 2e ⟶ O2-

Quảng cáo

3. Ví dụ

Câu 1: Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p4. Xác định vị trí của X trong bảng tuần hoàn?

A. Nằm ở ô thứ 6, chu kì 2, nhóm IVA.

B. Nằm ở ô thứ 7, chu kì 2, nhóm VA.

C. Nằm ở ô thứ 8, chu kì 2, nhóm VIA.

D. Nằm ở ô thứ 9, chu kì 2, nhóm VIIA.

Lời giải:

Đáp án C

Nguyên tử X có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 2p4

⇒ Cấu hình electron của nguyên tử X là 1s2s2p4.

⇒ Nguyên tố X thuộc ô thứ 8 (Z = 8), chu kì 2 (có 2 lớp e), nhóm VIA (6 electron hóa trị, nguyên tố p).

Câu 2: Nguyên tử A có electron cuối cùng điền vào phân lớp 2p. Trong các phản ứng hóa học, A có xu hướng nhận thêm 2 electron. Cấu hình electron của nguyên tử A là

A. 1s2s2p4.

B. 1s2s2 2p3.

C. 1s2s2p5.

D. 1s2s2p6.

Lời giải:

Đáp án A

Nguyên tử A có electron cuối cùng điền vào phân lớp 2p.

⇒ Cấu hình electron của A có dạng 1s2s2pa.

⇒ Khí hiếm gần A nhất là Ne

Mà A có xu hướng nhận thêm 2 electron ⇒ 2 + 2 + a + 2 = 10

⇒ a = 4

⇒ Cấu hình electron của nguyên tử A là 1s2s2p4.

Quảng cáo

Xem thêm cách viết cấu hình electron của các nguyên tố hóa học hay, chi tiết khác:

Săn SALE shopee tháng 9:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác