Công thức cấu tạo của C2H4O2 và gọi tên | Đồng phân của C2H4O2 và gọi tên

Đồng phân của một chất hữu cơ khá phức tạp và có nhiều loại: đồng phân mạch hở (đồng phân mạch cacbon), đồng phân hình học, đồng phân nhóm chức, đồng phân dẫn xuất, ... Nhằm mục đích giúp các em học sinh viết đủ số đồng phân của C2H4O2 và gọi tên đúng các đồng phân của C2H4O2 tương ứng, dưới đây VietJack sẽ hướng dẫn các bạn cách viết đồng phân và gọi tên C2H4O2 đầy đủ, chi tiết.

Công thức cấu tạo của C2H4O2 và gọi tên | Đồng phân của C2H4O2 và gọi tên

Quảng cáo

Ứng với công thức phân tử C2H4O2 thì chất có thể là axit cacboxylic hoặc este

A. Axit cacboxylic C2H4O2

Axit cacboxylic C2H4O2 có 1 đồng phân cấu tạo, cụ thể:

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
Công thức cấu tạo của C2H4O2 và gọi tên | Đồng phân của C2H4O2 và gọi tên CH3 - COOH Axit axetic / Axit etanoic

B. Este C2H4O2

Este C2H4O2 có 1 đồng phân cấu tạo, cụ thể:

Đồng phân CTCT thu gọn Tên gọi
Công thức cấu tạo của C2H4O2 và gọi tên | Đồng phân của C2H4O2 và gọi tên HCOOCH3 Metyl fomat

Vậy ứng với công thức phân tử C2H4O2 thì chất có 2 đồng phân, có thể là axit cacboxylic hoặc este.

Quảng cáo

Xem thêm các đồng phân và cách gọi tên chi tiết của các chất hóa học khác:

Săn SALE shopee tháng 5:

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác