Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 70 Lesson 1 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 70 Lesson 1 trong SBT Family and Friends 3 bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh lớp 3.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 70 Lesson 1 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

1 (trang 70 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Look at the picture. Fill in the correct circle (Nhìn vào bức tranh. Điền vào vòng tròn chính xác)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 70 Lesson 1 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. C

2. B

3. A

4. C

Hướng dẫn dịch:

1. chụp ảnh

2. vẽ tranh

3. nghe hướng dẫn qua audio

4. thăm cửa hàng quà tặng

2 (trang 70 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Match and write the word (Nối và viết từ)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 70 Lesson 1 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. visit (the gift shop)

2. listen (to an audio guide)

3. take (a photo)

4. draw (a picture)

Hướng dẫn dịch:

1. thăm cửa hàng quà tặng

2. nghe hướng dẫn qua audio

3. chụp ảnh

4. vẽ tranh

Quảng cáo

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên