Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 71 Lesson 2 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 71 Lesson 2 trong SBT Family and Friends 3 bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh lớp 3.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 71 Lesson 2 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

1 (trang 71 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Look and match (Nhìn và nối)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 71 Lesson 2 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

1. May I have the pencil, please?

2. May I have the eraser, please?

3. May I have the pen, please?

4. May I have the book, please?

Hướng dẫn dịch:

1. Cho tớ xin cái bút chì được không?

2. Cho tớ xin cục tẩy được không?

3. Cho tớ xin cái bút được không?

4. Vui lòng cho tớ xin cuốn sách được không?

2 (trang 71 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Look and write (Nhìn và viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 71 Lesson 2 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. Yes, you may.

2. Yes, you may.

3. No, you may not.

4. No, you may not.

Hướng dẫn dịch:

1. Có, bạn có thể.

2. Có, bạn có thể.

3. Không, bạn có thể không.

4. Không, bạn có thể không.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên