Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 73 Lesson 4 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Với giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 73 Lesson 4 trong SBT Family and Friends 3 bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong SBT Tiếng Anh lớp 3.

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 73 Lesson 4 - Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

1 (trang 73 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Say and write the words (Nói và viết các từ)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 73 Lesson 4 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Đáp án:

Boat (con thuyền)

Goat (con dê)

Boy (chàng trai)

Toy (đồ chơi)

2 (trang 73 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Match the words to the letters (Nối các từ với các chữ cái)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 73 Lesson 4 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

1. oy

2. oa

3. oa

4. oy

3 (trang 73 SBT Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends)Write (Viết)

Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 10 trang 73 Lesson 4 | Family and Friends 3 Chân trời sáng tạo

Quảng cáo

Đáp án:

Tom is a boy. He has a toy.

This is a goat. It's on a boat.

Hướng dẫn dịch:

Tom là một cậu bé. Anh ấy có một món đồ chơi.

Đây là một con dê. Nó ở trên một chiếc thuyền.

Quảng cáo

Xem thêm lời giải sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung Sách bài tập Tiếng Anh lớp 3 Family and Friends bộ sách Chân trời sáng tạo (NXB Giáo dục).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Chân trời sáng tạo khác
Tài liệu giáo viên