Top 20 Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã (hay nhất)

Tổng hợp các bài văn Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã (từ vở kịch “Bệnh sĩ” của Lưu Quang Vũ) hay nhất giúp học sinh có thêm tài liệu tham khảo để viết văn hay hơn.

Top 20 Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã (hay nhất)

Quảng cáo

Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã - mẫu 1

Đoạn trích “Đổi tên cho xã” của tác giả Lưu Quang Vũ đã cho người đọc thấy được tác hại của bệnh sĩ diện và ảnh hưởng của nó đến cộng đồng, xã hội chỉ thông qua sự việc đổi tên của xã Hùng Tâm.

Quảng cáo

 Xã Hùng Tâm mở cuộc họp thông báo những đổi mới của xã Hùng Tâm từ tên xã đến chức vụ của một số người. Nhân vật ông Chủ tịch xã Toàn Nha tiêu biểu cho kiểu người thích sống giả dối trong xã hội. Ông Nha là một người sống giả dối và tham vọng một cách mù quáng. Ông mong ước xây dựng và phát triển một xã khoa học để ông vẻ vang với các xã khác và với cấp trên. Ông tìm hiểu những nơi khác nhưng chỉ tìm hiểu một cách hời hợt, chưa có sự phân tích tình hình thực tế của xã mình đã vội vàng đổi mới. Ông muốn phát triển kinh tế nhưng lại vứt bỏ những thứ vốn là cần câu cơm của người dân nơi đây. Ông nói những từ ngữ khoa chương, lố bịch như " Bây giờ làm ăn mới rồi, quy mô khoa học... Đâu muốn hoạn phải mang lợn đến tận trụ sở". Ông nói rất cao siêu nhưng thực tế thì phũ phàng bởi những lời ông nói chỉ là sáo rỗng, ông phong chức một cách tràn lan nhưng thực tế thì chẳng ra đâu vào đâu, chính những người giữ chức đó còn chẳng hiểu mình sẽ làm gì.

Nhân vật trong đoạn trích có sự không tương xứng giữa thực chất bên trong và hình thức bên ngoài, giữa suy nghĩ và hành động khiến việc làm trở nên lố bịch hài hước. Ví dụ: Ông Đốp một tên hoạn lợn lại được phong cho làm chức Chủ nhiệm Trung tâm Triệt sản gia súc xã Hùng Tâm; Ông Thình vốn là đội trưởng đội làm những nghề phụ của xã lại được phong làm Chủ nhiệm Trung tâm Công nghệ...

Quảng cáo

Ngôn ngữ của ông không phù hợp với một cuộc họp mang tính chất trang nghiêm. Lời nói có nhiều từ ngữ không rõ nghĩa như: ta bung ra, ta bung ra pháo. Điều buồn cười nữa là ở chỗ ông muốn phát triển kinh tế nhưng những công việc vốn là lợi thế ở xã lại triệt để vứt bỏ, chuyển sang sản xuất pháo, thứ mà chính những người nhận nhiệm vụ quản lí cũng không hiểu rõ. Ông Nha càng cố nói những từ khoa học, thì càng lộ ra nhiều sự thiếu hiểu biết của mình như Trung tâm Công nghệ mà chỉ sản xuất có pháo.

Văn bản có sự mâu thuẫn giữa cái xấu và cái tốt. Ông Nha vẽ ra một viễn tưởng cao đẹp về một xã phát triển, giàu mạnh nhưng thực tế thì những gì ông làm đều chỉ đẩy người dân vào cái nghèo đói. Đó là sự tương phản giữa áo tưởng và thực tế. Kết quả là một loạt các chức danh mới được tạo ra nhưng không khoa học và rối loạn.

Quảng cáo

Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã - mẫu 2

Trong đoạn trích “Đổi tên cho xã” của tác giả Lưu Quang Vũ, chúng ta được làm quen với xã Hùng Tâm, nơi diễn ra một cuộc họp quan trọng để thông báo về những thay đổi của xã. Điều này giúp ta hiểu rõ tình huống của đoạn trích. Đoạn trích này cũng giới thiệu một số nhân vật quan trọng, trong đó ông Chủ tịch xã Toàn Nha nổi bật như một biểu tượng cho kiểu người thích sống giả dối trong xã hội.

Ông Toàn Nha là một người sống giả dối và tham vọng mù quáng. Ông ta có khao khát xây dựng và phát triển một xã khoa học để tỏ vẻ vang vọng và thể hiện vị trí của mình. Tuy nhiên, ông ta lại chỉ tìm hiểu một cách hời hợt, chưa có sự phân tích tình hình thực tế của xã mình. Ông Toàn Nha muốn phát triển kinh tế nhưng lại vứt bỏ những thứ vốn là cần thiết cho cuộc sống của người dân nơi đây. Ông nói những từ ngữ khoa học, lố bịch như “Bây giờ làm ăn mới rồi, quy mô khoa học… Đâu muốn hoạn phải mang lợn đến tận trụ sở.” Tuy nhiên, những lời ông nói chỉ là sáo rỗng và không có giá trị thực tế. Ông thường phong chức một cách tràn lan, nhưng thực tế thì ông không có khả năng thực hiện những gì ông nói.

Trong đoạn trích này, ta thấy sự không tương xứng giữa bề ngoài và bản chất của nhân vật ông Toàn Nha. Ông ta được phong làm Chủ tịch xã và có chức vụ quan trọng nhưng lại không hiểu rõ nhiệm vụ của mình. Có những nhân vật khác cũng có sự không tương xứng giữa thực chất bên trong và hình thức bên ngoài, như ông Đốp và ông Thình. Điều này khiến cho việc làm của họ trở nên lố bịch và hài hước.

Ngoài ra, ngôn ngữ của ông Toàn Nha không phù hợp với cuộc họp mang tính chất trang nghiêm. Ông ta sử dụng nhiều từ ngữ không rõ nghĩa và cách ông nói không chỉ làm cho người khác không hiểu ý của ông mà còn tạo nên tình huống hài hước.

Tuy nhiên, đoạn trích cũng thể hiện sự mâu thuẫn trong xã hội, sự tương phản giữa cái xấu và cái tốt. Ông Toàn Nha vẽ ra một tương lai đẹp cho xã nhưng thực tế lại làm cho người dân gặp nhiều khó khăn. Điều này thể hiện một hiện tượng nhức nhối trong xã hội Việt Nam, đó là thích sĩ diện và sự không tương xứng giữa hình thức và bản chất.

Tóm lại, đoạn trích “Đổi tên cho xã” của tác giả Lưu Quang Vũ đã thành công trong việc phê phán tình huống thích sĩ diện và tạo ra những tình huống hài hước để làm nhấn mạnh sự mâu thuẫn và tương phản trong xã hội.

Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã - mẫu 3

Đoạn trích “Đổi tên cho xã” của Lưu Quang Vũ là một tiểu thuyết mang tính chất phê phán xã hội, nói về hiện tượng “sĩ diện” và sự ảnh hưởng xấu của nó đối với cộng đồng và xã hội. Đoạn trích này là một ví dụ minh họa rất rõ nét về những hệ quả của hiện tượng này.

Tại cuộc họp thông báo đổi tên xã Hùng Tâm và thay đổi chức vụ của một số người, chúng ta thấy nhân vật chính, ông Chủ tịch xã Toàn Nha, là một người rất tiêu biểu cho kiểu người sống giả dối trong xã hội. Ông ta mơ ước xây dựng một xã khoa học, phát triển để tỏ vẻ vang và được công nhận. Tuy nhiên, ông lại thiếu sự phân tích cụ thể và hiểu biết về tình hình thực tế của xã. Ông Nha muốn phát triển kinh tế nhưng lại vứt bỏ những yếu tố cơ bản, như việc lo lắng cho cơm áo của người dân nơi đây.

Ngôn ngữ của ông Chủ tịch Toàn Nha không phù hợp với cuộc họp trang nghiêm. Lời nói của ông thường rất cao siêu và khoa trương, nhưng thực tế lại rất phũ phàng và không mang lại giá trị thực tế. Ví dụ, ông nói: “Bây giờ làm ăn mới rồi, quy mô khoa học… Đâu muốn hoạn phải mang lợn đến tận trụ sở.” Từ ngữ khoa chương, lố bịch của ông chỉ là sáo rỗng và không thể hiện sự hiểu biết thực sự. Ông Chủ tịch xã Toàn Nha là một cái ví dụ điển hình cho những người sống giả dối trong xã hội. Ông ta mơ ước xây dựng một xã khoa học để tỏ vẻ vang và được công nhận. Tuy nhiên, ông ta chỉ tìm hiểu một cách hời hợt và thiếu sự phân tích cụ thể về tình hình thực tế của xã. Ông Nha muốn phát triển kinh tế nhưng lại vứt bỏ những yếu tố cơ bản cần cho cuộc sống của người dân. Lời nói của ông thường rất cao siêu và khoa trương nhưng thực tế lại rất phũ phàng và không mang lại giá trị thực tế. Ngôn ngữ của ông không phù hợp với cuộc họp trang nghiêm, thường có nhiều từ ngữ không rõ nghĩa và khiến người nghe cảm thấy lố bịch.

Sự không tương xứng giữa hình thức và thực chất, suy nghĩ và hành động của ông Chủ tịch Toàn Nha tạo nên tình huống hài hước và trớ trêu. Ví dụ, ông Đốp, một người không được xem trọng, lại được phong làm Chủ nhiệm Trung tâm Triệt sản gia súc xã Hùng Tâm. Ông Thình, người làm công việc phụ trong xã, lại được phong làm Chủ nhiệm Trung tâm Công nghệ. Điều này làm cho việc làm của họ trở nên trái ngược với hiểu biết và năng lực thực tế.

Cuối cùng, đoạn trích “Đổi tên cho xã” phản ánh một cách hài hước và lố bịch tác hại của hiện tượng “sĩ diện” trong xã hội, qua việc tạo ra sự không tương xứng giữa hình thức và thực chất, suy nghĩ và hành động của nhân vật. Tác phẩm này cũng nhấn mạnh về sự tương phản giữa cái xấu và cái tốt, giữa áo tưởng và thực tế, và tạo ra những tình huống trớ trêu và gây tiếng cười trào phúng.

Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã - mẫu 4

Trong đoạn trích "Đổi tên cho xã" của Lưu Quang Vũ, tác giả không chỉ đơn thuần làm nổi bật hiện tượng "sĩ diện" trong xã hội mà còn tận dụng cơ hội này để đề cập đến những hệ quả đen tối mà nó mang lại đối với cộng đồng và xã hội. Cuộc họp thông báo về việc đổi tên xã Hùng Tâm và thay đổi chức vụ của một số cá nhân là một bức tranh sinh động về sự sống giả dối, và trong đó, ông Chủ tịch xã Toàn Nha nổi lên như một biểu tượng rực rỡ cho loại người này.

Ông Toàn Nha không chỉ là một cá nhân mơ ước xây dựng một xã khoa học và phát triển để thể hiện vị thế cá nhân mà còn là minh chứng cho sự thiếu hiểu biết và phân tích cụ thể về tình hình thực tế của xã. Mặc dù ông khao khát sự phát triển kinh tế, nhưng đồng thời lại lơ là những khía cạnh cơ bản, như việc đảm bảo cuộc sống cơ bản cho cộng đồng dân cư. Sự không tương xứng giữa lời nói cao cấp và hành động tiêu biểu cho sự đê tiện của ông, khiến những lời hùng biện của ông trở thành những giọng nói hàm hồ, không mang lại giá trị thực tế.

Ngôn ngữ của ông Chủ tịch Toàn Nha càng làm cho cuộc họp trở nên trớ trêu. Những từ ngữ khoa trương và lố bịch như "Bây giờ làm ăn mới rồi, quy mô khoa học… Đâu muốn hoạn phải mang lợn đến tận trụ sở" chỉ là những lời nói trống rỗng, không thể hiện sự hiểu biết thực sự về tình hình xã hội. Sự không phù hợp giữa ngôn ngữ và ngữ cảnh trang nghiêm của cuộc họp tạo ra một hiệu ứng hài hước và làm mờ đi giá trị của những lời ông nói.

Tuy nhiên, sự không cân xứng không chỉ xuất hiện ở ông Toàn Nha mà còn ở những nhân vật khác như ông Đốp và ông Thình, tạo nên một bức tranh phức tạp về sự đối lập giữa hình thức và thực chất, suy nghĩ và hành động. Việc ông Đốp, một người thường xuyên bị coi thường, lại được phong chức Chủ nhiệm Trung tâm Triệt sản gia súc xã Hùng Tâm, hay ông Thình, một người làm công việc phụ, lại được đặc chức Chủ nhiệm Trung tâm Công nghệ, chỉ làm nổi bật sự lố bịch và trớ trêu trong cách quản lý và đánh giá nhân sự.

Cuối cùng, "Đổi tên cho xã" không chỉ là một tác phẩm phê phán sự sống giả dối mà còn là một tác phẩm hài hước và trớ trêu về sự không cân xứng giữa hình thức và thực chất trong xã hội. Tác phẩm này không chỉ đặt ra những câu hỏi về sự tương phản giữa cái xấu và cái tốt, áo tưởng và thực tế, mà còn làm nổi bật những tình huống trớ trêu, khiến người đọc cười sảng khoái và đồng thời suy ngẫm về những vấn đề sâu sắc trong xã hội.

Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã - mẫu 5

Trong trích đoạn "Đổi tên cho xã" của Lưu Quang Vũ, chúng ta được giới thiệu với xã Hùng Tâm, nơi diễn ra một cuộc họp quan trọng để thông báo về các thay đổi trong xã. Cuộc họp này không chỉ là bối cảnh mà còn là cơ hội để tác giả làm sâu sắc hiểu rõ tình hình của xã. Ngoài ra, trích đoạn cũng giới thiệu đến một số nhân vật quan trọng, trong đó Chủ tịch xã Toàn Nha nổi bật như một biểu tượng cho những người thích sống giả dối trong xã hội.

Chủ tịch xã Toàn Nha được tả là một người sống giả dối và có tham vọng mù quáng. Ông ta mơ ước xây dựng một xã khoa học, với mong muốn thể hiện vị thế và đẳng cấp của mình. Tuy nhiên, ông lại chỉ tiếp cận vấn đề một cách hời hợt, thiếu sự phân tích cẩn thận về tình hình thực tế của xã. Khao khát phát triển kinh tế của ông lại đi kèm với việc lơ đi những yếu tố cơ bản quan trọng cho cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đó. Những từ ngữ khoa học và lố bịch như "quy mô khoa học, làm ăn mới rồi" chỉ là những lời nói hào nhoáng và thiếu giá trị thực tế. Việc ông thường xuyên đảm nhận các chức vụ cao cấp chỉ là một cách để che đậy sự thiếu hụt khả năng thực hiện những kế hoạch mà ông đề ra.

Trong trích đoạn này, chúng ta rõ thấy sự không cân đối giữa bề ngoài và bản chất của nhân vật Toàn Nha. Mặc dù ông ta được bổ nhiệm làm Chủ tịch xã và có trách nhiệm lớn, nhưng ông lại không hiểu rõ về nhiệm vụ thực sự của mình. Sự không cân xứng này cũng xuất hiện ở những nhân vật khác như Đốp và Thình, làm cho bức tranh xã hội trở nên hài hước và đầy mâu thuẫn.

Hơn nữa, ngôn ngữ sử dụng của Toàn Nha không phù hợp với bối cảnh của cuộc họp quan trọng. Việc ông ta sử dụng những thuật ngữ không rõ nghĩa và cách diễn đạt thiếu tính chất trang nghiêm không chỉ khiến người nghe khó hiểu ý ông mà còn tạo nên một không khí hài hước.

Tuy nhiên, trích đoạn cũng làm nổi bật sự mâu thuẫn trong xã hội, sự đối lập giữa cái xấu và cái tốt. Toàn Nha mô tả một tương lai hứa hẹn cho xã nhưng thực tế lại mang đến nhiều khó khăn cho người dân. Điều này phản ánh một vấn đề nổi bật trong xã hội Việt Nam, là sự ưa chuộng sĩ diện và sự không cân xứng giữa hình thức và bản chất.

Tóm lại, trích đoạn "Đổi tên cho xã" của Lưu Quang Vũ thành công trong việc chỉ trích tình trạng sĩ diện và tạo ra những tình huống hài hước để làm nổi bật sự mâu thuẫn và đối lập trong xã hội.

Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã - mẫu 6

Trong đoạn trích "Đổi tên cho xã" của nhà văn Lưu Quang Vũ, chúng ta bắt đầu bước chân vào xã Hùng Tâm, nơi một cuộc họp quan trọng đang diễn ra để thông báo về những sự thay đổi đáng kể trong xã. Bằng cách này, tác giả mở đầu một cách để chúng ta hiểu rõ hơn về ngữ cảnh và tình hình xã.

Ngoài việc giới thiệu đến chúng ta xã Hùng Tâm, đoạn trích cũng giới thiệu đến chúng ta một số nhân vật quan trọng, với tư cách là người đứng đầu xã, ông Chủ tịch Toàn Nha, một biểu tượng của sự sống giả dối trong xã hội.

Ông Toàn Nha là một cá nhân mà tham vọng và sự sống giả dối đèn lên một cách mù quáng. Ông ta thèm khát việc xây dựng và phát triển xã của mình, mục tiêu là để thể hiện đẳng cấp và vị thế của mình trong cộng đồng. Tuy nhiên, ông ta lại không thực sự đào sâu vào nghiên cứu tình hình thực tế của xã. Ông Toàn Nha muốn đưa xã phát triển kinh tế, nhưng đồng thời lại quên đi những yếu tố cơ bản và cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của cộng đồng. Làm ngơ trước hiện thực, ông nói những câu từ học thuật và lố bịch như "Bây giờ phải làm ăn khoa học, quy mô phải đúng chuẩn… Không nên gặp khó khăn phải đem lợn đến trụ sở." Tuy nhiên, những lời nói này chỉ là trống rỗng và không mang lại giá trị thực tế nào. Ông thường xuyên nhận chức một cách hào nhoáng, nhưng thực tế lại chẳng bao giờ thực hiện được những lời ông nói.

Đoạn trích này tạo ra một sự không cân xứng rõ ràng giữa vẻ bề ngoài và bản chất thực sự của nhân vật ông Toàn Nha. Mặc dù ông ta được bổ nhiệm làm Chủ tịch xã và mang trách nhiệm lớn, nhưng lại không thể hiểu rõ về nhiệm vụ cụ thể của mình. Điều này cũng xuất hiện ở những nhân vật khác như ông Đốp và ông Thình, tạo nên một không khí hài hước và lố bịch trong việc thực hiện nhiệm vụ của họ.

Hơn nữa, ngôn ngữ mà ông Toàn Nha sử dụng không phù hợp với tình thế nghiêm túc của cuộc họp. Sự sử dụng nhiều từ ngữ không rõ nghĩa và cách ông diễn đạt không chỉ khiến người khác khó hiểu ý ông mà còn tạo nên những tình huống hài hước.

Mặc dù vậy, đoạn trích cũng làm nổi bật sự mâu thuẫn trong xã hội, sự đối lập giữa cái xấu và cái tốt. Ông Toàn Nha hình dung một tương lai tươi sáng cho xã, nhưng thực tế lại đưa đến những thách thức lớn cho cộng đồng. Điều này phản ánh một vấn đề đau lòng trong xã hội Việt Nam, là sự chú trọng vào hình thức và sự không cân xứng giữa bề ngoài và bản chất.

Tổng kết lại, đoạn trích "Đổi tên cho xã" của Lưu Quang Vũ đã thành công trong việc chỉ ra sự mâu thuẫn và đối lập trong xã hội, đồng thời tạo ra những tình huống hài hước để làm nổi bật sự không cân xứng giữa hình thức và bản chất.

Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã - mẫu 7

Trong đoạn trích “Đổi tên cho xã” của Lưu Quang Vũ, chúng ta bắt gặp một phê phán mạnh mẽ về một hiện tượng xã hội đặc biệt, đó là "bệnh sĩ diện," và cách nó ảnh hưởng đến cộng đồng qua việc đổi tên của xã Hùng Tâm.

Cuộc họp ở xã Hùng Tâm được mô tả chi tiết, nơi thông báo về những thay đổi từ tên xã đến chức vụ của một số cá nhân. Trong số đó, nhân vật ông Chủ tịch xã Toàn Nha nổi bật lên như một biểu tượng cho loại người thích sống giả dối trong xã hội. Ông Nha mang trong mình tham vọng mù quáng, mong muốn xây dựng một xã khoa học để thể hiện đẳng cấp và nhận được sự công nhận từ xã khác và cấp trên. Tuy nhiên, ông chỉ tiếp cận vấn đề một cách hời hợt, thiếu sự phân tích cụ thể về tình hình thực tế của xã. Ông Nha muốn phát triển kinh tế nhưng lại bỏ qua những yếu tố cơ bản cần thiết cho cuộc sống hàng ngày của người dân trong xã.

Sự không tương xứng giữa thực chất và hình thức, giữa suy nghĩ và hành động của nhân vật tạo nên một bức tranh hài hước và lố bịch. Chẳng hạn, ông Đốp, một người không được xã hội đánh giá cao, lại được bổ nhiệm làm Chủ nhiệm Trung tâm Triệt sản gia súc của xã Hùng Tâm. Ông Thình, người thực hiện công việc phụ trách, lại được phong làm Chủ nhiệm Trung tâm Công nghệ. Điều này tạo nên sự đảo lộn và trái ngược giữa vị trí và khả năng thực sự của họ.

Ngôn ngữ của ông Chủ tịch xã Toàn Nha cũng làm nổi bật sự không thích hợp trong bối cảnh cuộc họp trọng đại. Lời nói của ông đậm chất lố bịch, với việc sử dụng nhiều từ ngữ không rõ nghĩa và những câu châm biếm không mang lại giá trị thực tế. Điều này tạo ra một tình huống hài hước và làm cho người đọc không khỏi bật cười.

Tổng kết lại, đoạn trích “Đổi tên cho xã” không chỉ là một cái nhìn hài hước và lố bịch về bệnh “sĩ diện” trong xã hội, mà còn là một cảnh báo sâu sắc về sự không tương xứng giữa thực chất và hình thức, giữa suy nghĩ và hành động của những người đứng đầu trong cộng đồng.

Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã - mẫu 8

Lưu Quang Vũ là một nhà soạn kịch nổi tiếng. Một trong những tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến Bệnh sĩ rất thú vị. Đặc biệt phải kể đến cảnh mở đầu - Đổi tên cho xã.

Nội dung của đoạn trích Đổi tên cho xã đã tái hiện lại lễ đổi tên xã Cà Hạ thành Hùng Tâm. Xã Cà Hạ vốn là một làng quê nghèo, người dân sống hiền lành, chân chất nhưng ông Toàn Nha - chủ tịch xã lại là người háo danh, sĩ diện. Thay vì chăm lo, đổi mới để cuộc sống của người dân được no đủ, ông Toàn Nha chỉ quan tâm đến việc đặt ra những cái tên sang trọng. Việc đổi tên xã khiến chính quyền xã đã phân công lại nhiệm vụ cho từng người. Sau khi nghe phân công nhiệm vụ, chưa ai hiểu rõ được nhiệm vụ mình được giao là gì, mọi người bàn tán rất nhiều.

Rõ ràng ở đây có sự mâu thuẫn giữa hình thức bên ngoài và nội dung bên trong, giữa nhận thức và hành động của các nhân vật đã làm bật lên tiếng cười hài hước. Những tưởng việc đổi tên xã là vinh dự, là sẽ đem đến lợi ích cho cuộc sống của người dân. Nhưng tất cả đều chỉ là sự ảo tưởng, kéo theo vô vàn những thay đổi trớ trêu, chẳng hạn như ông Độp, một người không được xem trọng, lại được phong làm Chủ nhiệm Trung tâm Triệt sản gia súc xã Hùng Tâm. Ông Thình, người làm công việc phụ trong xã, lại được phong làm Chủ nhiệm Trung tâm Công nghệ. Điều này làm cho việc làm của họ trở nên trái ngược với hiểu biết và năng lực thực tế.

Có thể thấy rằng, văn bản “Đổi tên cho xã” đã nêu lên và phê phán hiện tượng háo danh, thích khoe khoang, sĩ diện. Truyện đã gửi gắm bài học giá trị trong cuộc sống.

Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã - mẫu 9

Văn bản Đổi tên cho xã (trích vở kịch Bệnh sĩ) của Lưu Quang Vũ gửi gắm một bài học giá trị trong cuộc sống.

Nội dung của văn bản kể về việc xã Cà Hạ được đổi tên thành xã Hùng Tâm. Cùng với đó, các chức danh của những cán bộ trong xã cũng được thay đổi. Những cái tên như “Chủ nhiệm Trung tâm Công nghệ”, “Chủ nhiệm công ty dịch vụ Thương nghiệp”, “Chủ nhiệm Trung tâm Chăn nuôi gia súc” ra đời. Ngay cả ông Độp - một người chuyên đi hoạn lợn dạo cho cả hợp tác xã và xã khác cũng được làm Chủ nhiệm Trung tâm Triệt sản gia súc. Ông Nha yêu cầu người dân bỏ hết nghề cũ - những chiếc “cần câu cơm” của bà con nơi đây như tết thảm bẹ ngô, đan sọt, làm phấn viết bảng,... vì cho rằng chúng không “công nghệ”. Thay vào đó, ông ta bắt mọi người “bung ra pháo”, nghĩa là đi vào sản xuất pháo mặc dù nó chẳng mang lại lợi ích kinh tế.

Nổi bật trong vở kịch là nhân vật ông Toàn Nhà - một chủ tịch xã. Nhân vật này được xây dựng với tính cách sĩ diện, háo danh. Dù là một chủ tịch xã nhưng không chú trọng thay đổi cuộc sống của người dân mà chỉ quan tâm đến vẻ bên ngoài. Sự tương xứng giữa hình thức và thực chất, suy nghĩ và hành động của ông Chủ tịch Toàn Nha tạo nên tình huống hài hước và trớ trêu. Văn bản cũng đã phản ánh một cách hài hước và lố bịch tác hại của hiện tượng “sĩ diện” trong xã hội. Tác phẩm cũng nhấn mạnh về sự tương phản giữa cái xấu và cái tốt, giữa áo tưởng và thực tế, và tạo ra những tình huống trớ trêu và gây tiếng cười trào phúng.

Như vậy, văn bản Đổi tên cho xã trong vở kịch Bệnh sĩ đã gửi gắm đến người đọc thông điệp giá trị.

Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã - mẫu 10

Bệnh sĩ là một trong những vở kịch nổi tiếng của Lưu Quang Vũ. Đặc biệt phải kể đến cảnh mở đầu - Đổi tên cho xã.

Văn bản Đổi tên cho xã kể về lễ đổi tên xã Cà Hạ thành xã Hùng Tâm. Sự việc diễn ra trong buổi công bố tên xã mới. Việc đổi tên xã khiến chính quyền xã phải phân công lại nhiệm vụ cho từng người. Sau khi nghe phân công nhiệm vụ, ông Sửu thắc mắc về nhiệm vụ của mình. Ông được giao cho vị trí chủ nhiệm trung tâm Triệt sản gia súc. Những người khác cũng không hiểu rõ được nhiệm vụ mình được giao, mọi người trong xã bàn tán rất nhiều. Kết thúc văn bản là cuộc nói chuyện của ông Nha, ông Thỉnh và Văn Sửu.

Trong đoạn trích vở kịch này, tác giả đã khai thác được mâu thuẫn giữa hình thức bên ngoài và nội dung bên trong, giữa nhận thức và hành động của các nhân vật. Từ đó, tiếng cười được bật lên đầy mỉa mai, châm biếm. Việc đổi tên xã được coi là vinh dự, hứa hẹn là sẽ đem đến lợi ích cho cuộc sống của người dân nhưng tất cả đều chỉ là sự ảo tưởng, kéo theo vô vàn những thay đổi trớ trêu. Chẳng hạn như ông Độp, một người không được xem trọng, lại được phong làm Chủ nhiệm Trung tâm Triệt sản gia súc xã Hùng Tâm. Ông Thình, người làm công việc phụ trong xã, lại được phong làm Chủ nhiệm Trung tâm Công nghệ. Các nhân vật trên có sự không tương xứng giữa thực chất bên trong và hình thức bên ngoài, giữa suy nghĩ và hành động khiến việc làm trở nên lố bịch hài hước. Đặc biệt, nổi bật là nhân vật ông Chủ tịch xã Toàn Nha tiêu biểu cho kiểu người thích sống giả dối, ảo tưởng trong xã hội.

Có thể thấy rằng, văn bản “Đổi tên cho xã” đã nêu lên và phê phán hiện tượng háo danh, thích khoe khoang, sĩ diện. Truyện đã gửi gắm bài học giá trị trong cuộc sống.

Phân tích đoạn trích Đổi tên cho xã - mẫu 11

Đoạn trích Đổi tên cho xã trích từ vở kịch Bệnh sĩ của Lưu Quang Vũ đã tái hiện lại lễ đổi tên xã Cà Hạ thành xã Hùng Tâm, từ đó phê phán bệnh sĩ diện và nhắc nhở mỗi người sống khiêm nhường, không khoa trương hình thức.

Nhân vật ông Toàn Nha trong đoạn trích là một hình tượng điển hình cho căn bệnh sĩ diện. Ông là chủ tịch xã, là người có quyền lực cao nhất trong xã. Tuy nhiên, ông lại là người có tính cách háo danh, thích “sĩ diện”. Ông luôn muốn xã mình có một cái tên “cao sang”, “đẹp đẽ” để “lên mặt” với các xã khác. Vì vậy, ông đã quyết định đổi tên xã Cà Hạ thành xã Hùng Tâm.

Cuộc họp đổi tên xã được tổ chức rất long trọng. Ông Toàn Nha là người chủ trì cuộc họp. Ông đã trình bày lý do đổi tên xã và đề xuất tên xã Hùng Tâm. Các ý kiến khác trong cuộc họp đều ủng hộ ý kiến của ông Toàn Nha. Cuối cùng, cuộc họp đã đi đến quyết định đổi tên xã Cà Hạ thành xã Hùng Tâm.

Hình ảnh nhân vật Toàn Nha trong đoạn trích được xây dựng rất thành công. Toàn Nha là một nhân vật điển hình cho hiện tượng “sĩ diện” trong xã hội. Ông ta ham danh, thích thể hiện, luôn muốn mình được mọi người quan tâm, chú ý. Toàn Nha là người thiếu thực tế, không biết nhìn nhận đúng đắn tình hình thực tế của xã mình. Ông ta cho rằng việc đổi tên xã sẽ giúp cho xã mình trở nên giàu có, văn minh hơn. Toàn Nha là người thiếu ý chí, thiếu nghị lực. Ông ta chỉ biết dựa dẫm vào “quân sư” Văn Sửu, không chịu suy nghĩ, tìm tòi, sáng tạo.

Hình ảnh nhân vật Văn Sửu cũng được khắc họa sinh động. Văn Sửu là một người hay nịnh hót, luôn đồng tình với mọi ý kiến của Toàn Nha. Ông ta là người góp phần làm cho thói sĩ diện của Toàn Nha ngày càng nặng nề hơn.

Thông qua đoạn trích, tác giả Lưu Quang Vũ đã phê phán bệnh sĩ diện một cách sâu sắc. Bệnh sĩ diện là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, nó có thể dẫn đến những hậu quả tai hại. Bệnh sĩ diện khiến con người ta trở nên tự ti, mặc cảm, luôn muốn phô trương hình thức, coi trọng vẻ bề ngoài hơn thực chất. Bệnh sĩ diện còn khiến con người ta trở nên xa rời thực tế, không quan tâm đến những vấn đề thực chất của cuộc sống.

Trong thực tế, bệnh sĩ diện vẫn còn tồn tại ở nhiều người. Có những người thích khoe khoang, khoác lác về những thứ mình không có. Có những người thích thể hiện, thích làm ra vẻ sang chảnh, quý phái. Những người mắc bệnh sĩ diện thường bị mọi người xa lánh, coi thường.

Đoạn trích phê phán lên án mạnh mẽ thói “sĩ diện” trong xã hội, gây ra nhiều tác hại xấu cho xã hội đồng thời nhắc nhở mỗi người sống khiêm nhường, không khoa trương hình thức, sống thật với bản thân, không chạy theo những giá trị ảo. Chúng ta cần quan tâm đến những giá trị thực chất của cuộc sống như lao động, học tập, cống hiến cho xã hội. Mỗi người chúng ta cần tự ý thức được căn bệnh sĩ diện và có biện pháp phòng tránh. Chúng ta cần sống khiêm nhường, giản dị, không chạy theo những giá trị ảo.

Xem thêm các bài Soạn văn 8 Cánh diều hay nhất, ngắn gọn khác:

Săn shopee giá ưu đãi :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, SÁCH LUYỆN THI DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài giảng powerpoint, đề thi, sách dành cho giáo viên và gia sư dành cho phụ huynh tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài hỗ trợ đăng ký : 084 283 45 85

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Soạn văn 8 hay nhất, ngắn gọn của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Ngữ văn 8 Tập 1 và Tập 2 Cánh diều (NXB ĐH Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 8 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên