Công thức tính công của nguồn điện hay nhất - Vật lí lớp 11

Công thức tính công của nguồn điện hay nhất

Với loạt bài Công thức tính công của nguồn điện Vật Lí lớp 11 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 11.

Bài viết Công thức tính công của nguồn điện hay nhất gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức - Đơn vị đo, Mở rộng và Bài tập minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính công của nguồn điện Vật Lí 11.

                         Công thức tính công của nguồn điện hay nhất

1. Định nghĩa

Công của nguồn điện bằng điện năng tiêu thụ trong toàn mạch, bằng công của lực lạ bên trong nguồn điện. 

2. Công thức – Đơn vị đo

Công thức tính công của nguồn điện: Ang = q.ξ  = ξIt = Png. t

Trong đó:

Ang là công của nguồn điện, có đơn vị Jun (J);

 ξ là suất điện động của nguồn điện, có đơn vị vôn (V);

q là điện tích mà lực lạ làm dịch chuyển từ cực âm sang cực dương trong nguồn điện, có đơn vị Cu lông (C);

I là cường độ dòng điện chạy trong toàn mạch, có đơn vị ampe (A);

t là thời gian dòng điện chạy trong mạch, có đơn vị giây (s).

3. Mở rộng

Từ công thức tính công của nguồn điện, ta có thể suy ra công thức tính suất điện động của nguồn hoặc điện tích dương dịch chuyển từ cực âm về cực dương của nguồn:

Công thức tính công của nguồn điện hay nhất

Từ công thức tính công của nguồn có thể suy ra cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy trong mạch:

Công thức tính công của nguồn điện hay nhất

                             Công thức tính công của nguồn điện hay nhất

4. Bài tập minh họa

Bài 1: Một acquy có suất điện động 12V phát điện với dòng điện I = 2A trong thời gian 10 phút. Tính công của acquy trong thời gian trên.

Bài giải:

Công của nguồn điện là Ang = ξ.I.t = 12.2.10.60 = 14400 J

Bài 2: Một acquy có suất điện động 12 V thực hiện một công 24000 J khi cung cấp điện năng cho một bóng đèn sáng trong thời gian 20 phút. Tính cường độ dòng điện mà acquy đã cung cấp.

Bài giải: 

Áp dụng công thức tính công của nguồn điện:

Công thức tính công của nguồn điện hay nhất

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 11 quan trọng hay khác:

Săn shopee siêu SALE :

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi, bài giảng powerpoint, khóa học dành cho các thầy cô và học sinh lớp 12, đẩy đủ các bộ sách cánh diều, kết nối tri thức, chân trời sáng tạo tại https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên