Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm hay nhất | Cách tính cường độ điện trường tại trung điểm

Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm hay nhất | Cách tính cường độ điện trường tại trung điểm

Với loạt bài Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm Vật Lí lớp 11 sẽ giúp học sinh nắm vững công thức, biết Cách tính cường độ điện trường tại trung điểm từ đó có kế hoạch ôn tập hiệu quả để đạt kết quả cao trong các bài thi môn Vật Lí 11.

Bài viết Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức mở rộng và 3 Bài tập minh họa áp dụng công thức trong bài có lời giải chi tiết giúp học sinh dễ học, dễ nhớ Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm Vật Lí 11.

1. Công thức

Để tính cường độ điện trường tại trung điểm, ta áp dụng nguyên lý chồng chất điện trường:

- Bước 1: Xác định phương, chiều, độ lớn của từng vectơ cường độ điện trường do từng điện tích gây ra tại trung điểm.

- Bước 2: Vẽ vectơ cường độ điện trường tổng hợp theo quy tắc hình bình hành hoặc quy tắc cộng vectơ.

- Bước 3: Xác định độ lớn của cường độ điện trường tổng hợp từ hình vẽ.

Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm 

+ Nếu q1, qcùng dấu: Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm 

Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm

+ Nếu q1, qtrái dấu: Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm 

Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm

              Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm

2. Bài tập minh họa

Bài tập 1: Có hai điện tích điểm q1 = 0,5nC và q1 = -0,5nC lần lượt đặt tại hai điểm A, B cách nhau một đoạn a = 6 cm trong không khí. Hãy xác định cường độ điện trường Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm tại điểm M là trung điểm của AB.

Hướng dẫn giải: Gọi Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm lần lượt là cường độ điện trường do điện tích q1 và q2 gây ra tại M.

Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm

+ Các vectơ Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm được biểu diễn như hình vẽ.

Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm

+ Gọi Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm là điện trường tổng hợp do q1 và q2 gây ra tại M. Ta có:  

+ Vì Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm cùng chiều nên: E = E1 + E= 10000 V/m 

+ Vậy Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm có điểm đặt tại M, phương AB, chiều từ A đến B, độ lớn 10000 V/m

Bài tập 2: Cho hai điện tích điểm q1 = q2 = 4.10-10 đặt tại hai điểm A, B trong không khí biết AB = 2 cm. Hãy xác định cường độ điện trường Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm tại điểm là trung điểm của AB.

Hướng dẫn giải: Gọi Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm lần lượt là cường độ điện trường do điện tích q1 và q2 gây ra tại M.

Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm 

+ Các vectơ Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm được biểu diễn như hình vẽ.

Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm

+ Gọi Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm là điện trường tổng hợp do q1 và q2 gây ra tại M. Ta có: Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm 

+ Vì Công thức tính cường độ điện trường tại trung điểm ngược chiều nên: E = E1 - E2 = 0 (V/m)

Xem thêm các Công thức Vật Lí lớp 11 quan trọng hay khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác