Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 10: ConservationUnit 10: Conservation

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 10: Conservation

1. Phân biệt các phụ âm: /b/ - /p/

/b/: đầu tiên đóng chặt 2 môi sau đó đẩy hơi từ phía trong ra tạo thành âm, cách phát âm tương tự /p/, âm /b/ là phụ âm kêu, âm môi và là âm bật hơi.

Ví dụ: bee, ban, bad, back,…

Quảng cáo

/p/: đầu tiên môi trên và dưới đóng lại sau đó mở miệng bật hơi từ bên trong ra tạo thành âm /p/, phát âm nhanh gọn, âm /p/ thì là phụ âm không kêu, âm được tạo ra do 2 môi , âm bật.

Ví dụ: pea, pan, cap, provide,…

2. Nhận biết

2.1. Phụ âm /b/

Chỉ có phụ âm "b" được phát âm là /b/.

Ví dụ: baby, back, ball, bamboo, blue,…

Những âm tiết được viết với hai chữ “b” (bb) thì nó vẫn được phát âm là /b/.

Ví dụ: bubble, dabble, rabbit, shabby,…

Chữ “b” không câm khi nó là âm bắt đầu một âm tiết mới, dù đứng sau “m”.

Ví dụ: humble, rumble, camber,…

2.2. Phụ âm /p/

Chỉ có phụ âm "p" được phát âm là /p/.

Ví dụ: part, pie, pen, ping, pull, spell,…

Hai chữ “p” (pp) vẫn được phát âm là /p/.

Ví dụ: apparent, appear, apple, happy,…

Quảng cáo

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. Pat buys Bill a big pad of paper.

b. A black bee is picking some pollen.

c. Put the blouses in the paper bags.

d. Paul borrowed a book about puppies from the library.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 10 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-conservation.jsp