Unit 10 lớp 10: ReadingUnit 10: Conservation

A. Reading (Trang 104-105-106 SGK Tiếng Anh 10)

Before you read (Trước khi bạn đọc)

Look at the pictures, and then answer the questions. (Nhìn vào tranh, và sau đó trả lời các câu hỏi.)

Quảng cáo

1. Have you ever visited a zoo or a forest? (Bạn đã từng thăm sở thú hay một khu rừng chưa?)

=> Yes. I visited a zoo in Ha Noi when I was eleven.

2. What animals are you interested in? Why? (Bạn quan tâm đến loài động vật nào? Tại sao?)

=> I'm interested in wild animals such tigers, lions or brown hears, ... because these animals are at risk of being extinct.

3. Do you need to protect animals forests? (Chúng ta có cần bảo vệ động vật và rừng không?)

=> Yes. I think we should protect animals and forests, because if we do not, they will disappear in the near future.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the paragraphs, and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn, và sau đó làm các bài tập theo sau.)

Quảng cáo

Bài nghe:

Hướng dẫn dịch:

A. Rừng bị tàn phá đang hủy hoại sự đa dạng về động thực vật trên trái đất. Các nhà khoa học cho biết có khoảng 5000 loài động thực vật bị tiêu diệt hàng năm. Điều này đặc biệt đáng lo ngại vì có nhiều loại cây cỏ và động vật có thể được dùng làm thuốc chữa bệnh ung thư, AIDS, bệnh tim và nhiều bệnh khác. Có thể chúng ta chẳng bao giờ biết được cái giá thật sự của sự hủy hoại này.

B. Con người và hầu hết các loài động vật cần có một lượng nước cung cấp thường xuyên để sống. Nông dân cần nước cho mùa màng. Các đập thủy điện giữ lại lượng nước cần thiết để phát điện dùng cho gia đình và các ngành công nghiệp. Cây cỏ và các loại thực vật khác đóng vai trò quan trọng trong vòng tuần hoàn tự nhiên của nước và do vậy chúng giúp bảo tồn nguồn nước. Không có cây cối, phần lớn nước sẽ chảy đi ngay khi nó rơi xuống, cuốn theo lớp đất màu mỡ. Nước chảy xiết sẽ gây ra lũ lụt thường xuyên và hạn hán vào mùa khô.

C. Ngày nay hầu như tất cả báo chí đều đăng tin về việc tàn phá môi trường do chúng ta đang gây ra. Trái đất đang bị đe dọa và tương lai có vẻ tệ hại. Mỗi người trong chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta không thể làm sạch sông, biển đã bị ô nhiễm trong một đêm. Chúng ta cũng không thể ngăn chặn sự biến mất của cây cối và động vật. Nhưng chúng ta có thể không làm vấn đề tệ hại thêm trong khi chờ đợi các nhà khoa học tìm kiếm giải pháp và luật bảo vệ thiên nhiên được thông qua.

Quảng cáo

Task 1. Match the word in A with a suitable definition in B. (Ghép từ ở A với phần định nghĩa phù hợp ở B.)

1 - c2 - a3 - d4 - b
eliminate: tiêu diệt, loại bỏ
circulation: vòng tuần hoàn
run-off: chảy xiết
hydroelectric: thủy điện

Task 2. Decide whether the following statements are true(T) or false (F). (Xác định xem những phát biểu sau là đúng (T) hay sai (F).)

1. T     2. T     3. T     4. T

5. F => Plants hold water back, so they prevent rapid run-off which can cause floods and erosion.

6. F => We can stop worsing the problem while scientists search for answers, and laws are passed in nature's defense.

Task 3. Choose the most suitable main idea for each paragraph. (Chọn ý chính thích hợp nhất cho mỗi đoạn văn.)

A - 3     B - 4     C - 2

A - 3 Forests give us a lot of valuable things. (Rừng đem lại cho chúng ta nhiều thứ quí giá.)

B - 4 Vegetation can help conserve water. (Thảm thực vật có thể giúp bảo tồn nước.)

C - 2 Let's do something to save the earth. (Hãy làm điều gì đó để bảo vệ trái đất.)

Quảng cáo

After you read (Sau khi bạn đọc)

Answer the following questions. (Trả lời các câu hỏi sau.)

1. What is the consequence of losing forest? (Đâu là hậu quả của việc tàn phá rừng?)

=> The consequence of losing forest is destroying the earth's plant and animal variety.

2. How important is water in our life? (Nước quan trọng như thế nào trong cuộc sống của chúng ta?)

=> Man and most animals need a constant supply of water to live on.

3. What should we do for the future of our planet? (Chúng ta nên làm gì cho tương lai của hành tinh của chúng ta?)

=> We should protect our environment by stopping worsening the problem and by passing laws in nature's defence.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 10 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-10-conservation.jsp