Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 13: Films and CinemaUnit 13: Films and Cinema

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 13: Films and Cinema

1. Phân biệt các phụ âm: /f/ - /v/

Hai âm /f/ và /v/ có cách phát âm gần giống nhau vì khi phát âm hai phụ âm này, chúng ta đặt xát răng hàm trên trên môi dưới, thổi luồng hơi đi ra qua môi, miệng hơi mở một chút, bạn có thể tưởng tượng như là hàm răng trên của bạn cắn nhẹ vào phần trong của môi dưới vậy, (hình minh họa cách đặt răng và môi) sau đó bật hơi.

Tuy nhiên, khi phát âm phụ âm /f/, thanh quản chúng ta không rung (/f/ là âm vô thanh), và khi phát âm phụ âm /v/ thì thanh quản chúng ta rung (/v/ là âm hữu thanh).

/f/: - hàm răng trên của bạn cắn nhẹ mặt trong của môi dưới;

- thổi hơi ra khỏi miệng;

- cổ họng không rung;

- đưa tay trước miệng để kiểm tra, dòng hơi thổi ra tay là đúng;

Ví dụ: foot, find, finally,…

/v/: - âm /v/ phát âm giống như âm /f/ tuy nhiên âm /v/ là âm hữu thanh;

- cổ họng rung;

Ví dụ: voice, travel, leave, evaluate,…

2. Nhận biết

2.1. Phụ âm /f/

"f" thường được phát âm là /f/.

Ví dụ: fan, fat, coffee, feel, fail,…

"ph" và "gh" được phát âm là /f/ trong mọi trường hợp.

Ví dụ: phonetic, photo, phrase, laugh, cough,…

2.2. Phụ âm /v/

Chỉ có "v" được phát âm là /v/.

Ví dụ: vote, visit, vest, van, invite,…

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. Her promotion in the firm was well deserved.

b. There was only one survivor on the island.

c. Steve noticed that the olive juice must have stained his sleeve.

d. The street vendor was selling souvenirs to tourists.

e. Dave gave me his car so that I could drive on New Year’s Eve.

f. There were several dents in the rear fender.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 13 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-films-and-cinema.jsp