Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 13: Films and Cinema (Phần 1)Unit 13: Films and Cinema

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 13: Films and Cinema (Phần 1)

Tính từ thể hiện thái độ (adjectives of attitude)

1.1. Sử dụng

- Tính từ chỉ thái độ là tính từ mô tả thái độ hoặc cảm xúc của một người (đối với người, vật, hoặc sự việc nào đó).

Ví dụ: I am interested in talking with you.

Quảng cáo

- Phân từ năng động (verb + ing) và phân từ thụ động (verb + ed) có thể được dùng làm tính từ.

- Phân từ năng động và phân từ thụ động có thể được sử dụng trước danh từ.

- Khi mô tả người, vật, sự việc tạo ra cảm xúc, ta dùng hiện tại phân từ.

Ví dụ: It’s a pleasing result.

- Khi mô tả cảm xúc của một người, một vật, hay một sự việc nào đó, ta dùng quá khứ phân từ.

Ví dụ: I am excited about the trip to Hue.

1.2. Một số tính từ chỉ thái độ thông dụng

Tính từ Phát âm Nghĩa
amused /ə’mju:zd/ vui vẻ
angry /’æŋgri/ tức giận
anxious /ˈæŋkʃəs/ lo lắng
annoyed /əˈnɔɪd/ bực mình
appalled /əˈpɔːld/ rất sốc
apprehensive /ˌæprɪˈhensɪv/ hơi lo lắng
arrogant /’ærəgənt/ kiêu ngạo
ashamed /əˈʃeɪmd/ xấu hổ
bewildered /bɪˈwɪldər/ rất bối rối
bored /bɔ:d/ chán
confident /ˈkɑːnfɪdənt/ tự tin
cheated /tʃiːtɪd/ bị lừa
confused /kən’fju:zd/ lúng túng
Quảng cáo
cross /krɔːs/ bực mình, cáu, gắt
depressed /dɪˈprest/ rất buồn
delighted /dɪˈlaɪtɪd/ rất hạnh phúc
disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/ thất vọng
ecstatic /ɪkˈstætɪk/ vô cùng hạnh phúc
enthusiastic /ɪnθju:zi’æstɪk/ nhiệt tình
excited phấn khích, hứng thú
emotional /ɪˈmoʊʃənl/ dễ bị xúc động
envious /ˈenviəs/ thèm muốn, đố kỵ
embarrassed /ɪmˈbærəst/ lúng túng, bối rối; ngượng
frightened /ˈfraɪtnd/ sợ hãi
frustrated /frʌ’streɪtɪd/ tuyệt vọng
furious /ˈfjʊriəs/ giận giữ, điên tiết
happy /’hæpi/ hạnh phúc
horrified /’hɒrɪfaɪ/ sợ hãi
irritated / ˈɪrɪteɪtɪd / tức tối; cáu
intrigued /ɪnˈtriːɡd/ hiếu kỳ
jealous /ˈdʒeləs/ ganh tị
keen /kiːn/ ham thích, tha thiết
negative /ˈneɡətɪv/ tiêu cực; bi quan
positive /ˈpɑːzətɪv/ lạc quan
relaxed /rɪˈlækst/ thư giãn, thoải mái
reluctant /rɪˈlʌktənt/ miễn cưỡng
sad /sæd/ buồn
scared /skerd/ sợ hãi
stressed /strest/ mệt mỏi
surprised /sə’praɪzd/ ngạc nhiên
tense /tens/ căng thẳng
tired /’taɪɘd/ mệt
upset /ʌpˈset/ tức giận hoặc không vui
worried /’wʌrid/ lo lắng
Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 13 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.vietjack.com

Toán lớp 10 - Thầy Phạm Như Toàn

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Vật Lý 10 - Thầy Quách Duy Trường

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Tiếng Anh lớp 10 - Thầy Quang Hưng

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Hóa Học lớp 10 - Cô Nguyễn Thị Thu

4.5 (243)

799,000đs

250,000 VNĐ

Hóa học lớp 10 - cô Trần Thanh Thủy

4.5 (243)

799,000đ

250,000 VNĐ

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-13-films-and-cinema.jsp


2005 - Toán Lý Hóa