Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursionUnit 6: An excursion

Ngữ âm Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursion

1. Phân biệt: Nguyên âm ngắn /ə/ - Nguyên âm dài /ɜ:/

/ə/: Đây là một nguyên âm rất ngắn. Khi phát âm mở miệng thật chậm rãi và đơn giản.

Ví dụ: ago, around, open,…

Quảng cáo

/ɜ:/: Khi phát âm nguyên âm này miệng mở như khi phát âm nguyên âm /ɔː/ nhưng không tạo ra âm, lưỡi hạ thấp và hơi cuốn vào trong.

Ví dụ: her, shirt, first, turn,…

2. Nhận biết

2.1. Nguyên âm ngắn /ə/

"a" được phát âm là /ə/

Ví dụ: apartment, sofa, balance,…

"e" được phát âm là /ə/

Ví dụ: answer, mother, sentence, open,…

"o" được phát âm là /ə/

Ví dụ: compare, control, random,…

"u" được phát âm là /ə/

Ví dụ: upon, suggest, surprise,…

2.2. Nguyên âm dài /ɜ:/

"o" thường được phát âm là /ɜː/ trong một số trường hợp.

Ví dụ: work, world, word,…

"u" còn được phát âm là /ɜː/

Ví dụ: burn, curtain, burglar,…

"i", "e", "ea" và "ou" thỉnh thoảng cũng được phát âm là /ɜː/ khi trọng âm rơi vào những từ này

Ví dụ: bird, girl, early, search,…

Quảng cáo

3. Luyện nói

Luyện nói các câu sau:

a. That's an excellent question.

b. I suppose it's possible.

c. Don’t complain about the problem.

d. The girl saw the circus first.

e. That is the worst journey in the world.

f. Have you ever heard this word?

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 6 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-an-excursion.jsp