Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursion (Phần 1)Unit 6: An excursion

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 6: An excursion (Phần 1)

Thì hiện tại tiếp diễn chỉ hành động tương lai (the present progressive in a future meaning)

Thì hiện tại tiếp diễn không chỉ được sử dụng khi diễn tả một hành động đang xảy ra tại thời điểm nói, diễn tả hành động diễn ra xung quanh thời điểm nói hay diễn tả sự không hài lòng (dùng với “always”) mà còn được dùng diễn tả sự sắp xếp hay kế hoạch trong tương lai, thường có từ chỉ thời gian.

Ví dụ: I bought the ticket yesterday. I am flying to New York tomorrow.

=> Ta thấy có căn cứ, kế hoạch rõ ràng (tôi đã mua vé máy bay) nên ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về một việc chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai.

Quảng cáo

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 6 khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 10 tại khoahoc.vietjack.com

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-6-an-excursion.jsp