Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 14: The World CupUnit 14: The World Cup

Ngữ pháp Tiếng Anh 10 Bài 14: The World Cup

Dùng will để đưa ra dự đoán

Khi ta muốn dự đoán điều gì sẽ xảy ra trong tương lai, có thể sử dụng “will”, đi sau “will” là động từ nguyên thể không có “to”. “Will” thường được dùng với các động từ think, be sure, mean, know hoặc trạng từ perhaps.

Ví dụ:

a. What do you think will happen next year?

b. There won’t be a rise in house prices next year.

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 14 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-the-world-cup.jsp