Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 14: The World CupUnit 14: The World Cup

Từ vựng Tiếng Anh 10 Unit 14: The World Cup

- Từ vựng về bóng đá và cúp bóng đá quốc tế

Từ vựng Phát âm Nghĩa
ambassador (n) /æmˈbæsədə(r)/ đại sứ
champion (n) /ˈtʃæmpiən/ nhà vô địch, quán quân
championship (n) /ˈtʃæmpiənʃɪp/ giải vô địch, chức vô địch
committee (n) /kəˈmɪti/ ủy ban
compete (v) /kəmˈpiːt/ đua tài, cạnh tranh
competition (n) /ˌkɒmpəˈtɪʃn/ cuộc thi đấu, sự cạnh tranh
continent (n) /ˈkɒntɪnənt/ lục địa, đại lục
defeat (v) /dɪˈfiːt/ đánh thắng, vượt qua
event (n) /ɪˈvent/ sự kiện
globe (n) /ɡləʊb/ quả địa cầu
goal-scorer (n) /ˈɡəʊlskɔːrə(r)/ người ghi bàn
hero (n) /ˈhɪərəʊ/ anh hùng
host (n) /həʊst/ chủ nhà
passionate (adj) /ˈpæʃənət/ nồng nhiệt, sôi nổi, thiết tha
postpone (v) /pəˈspəʊn/ hoãn lại
professional (adj) /prəˈfeʃənl/ chuyên nghiệp
elimination games các trận đấu vòng loại
runner-up (n) /ˌrʌnər ˈʌp/ người về nhì, á quân
score (n) /skɔː(r)/ tỉ số
title (n) /ˈtaɪtl/ danh hiệu
tournament (n) /ˈtʊənəmənt/ vòng/giải thi đấu
trophy (n) /ˈtrəʊfi/ cúp, chiến lợi phẩm
victory (n) /ˈvɪktəri/ chiến thắng
volunteer (n) /ˌvɒlənˈtɪə(r)/ người tình nguyện

Các bài Giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 Unit 14 khác:

Tải VietJack App Android App IOS

Loạt bài soạn Tiếng Anh 10 | giải bài tập Tiếng Anh 10 | Để học tốt Tiếng Anh 10 của chúng tôi được biên soạn một phần dựa trên cuốn sách: Để Học tốt Tiếng Anh 10 và bám sát theo nội dung sgk Tiếng Anh lớp 10.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-14-the-world-cup.jsp