Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 11: Sources of Energy (Phần 2)Unit 11

Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 11: Sources of Energy (Phần 2)

2. Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng to-infinitive hoặc infinitive phrase (có dạng for + O + to-inf)

Quảng cáo

Chúng ta sử dụng dạng này trong những trường hợp sau: gặp các từ the first, the second, the last,…; so sánh nhất (superlative); mục đích (purpose);…

Ví dụ 1:

Tom is the last person who enters the room.

→ Tom is the last person to enter the room.

Ví dụ 2:

John is the youngest person who takes part in the race.

→ John is the youngest person to take part in the race.

Ví dụ 3:

English is an important language which we have to master.

→ English is an important language for us to master.

Quảng cáo

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 11 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 11

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-sources-of-energy.jsp