Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 11: Sources of Energy (Phần 1)Unit 11

Ngữ pháp Tiếng Anh 11 Unit 11: Sources of Energy (Phần 1)

1. Mệnh đề quan hệ có thể được rút gọn bằng cách dùng participle phrases

Quảng cáo

a. Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể chủ động (active), ta dùng presentt participle phrase thay cho mệnh đề đó (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, đưa động từ chính về nguyên mẫu rồi thêm đuôi -ing)

Ví dụ 1:

The man who is sitting next to you is my uncle

→ The man sitting next to you is my uncle

Ví dụ 2:

Do you know the boy who broke the windows last night ?

→ Do you know the boy breaking the windows last night?

b. Nếu động từ trong mệnh đề quan hệ ở thể bị động (passive) ta dùng past participle phrase (bỏ đại từ quan hệ và trợ động từ, bắt đầu cụm từ bằng V3)

Quảng cáo

Ví dụ 1:

The books which were written by To Hoai are interesting.

→ The books written by To Hoai are interesting.

Ví dụ 2:

The students who were punished by teacher are lazy.

→ The students punished by teacher are lazy

Ví dụ 3:

The house which is being built now belongs to Mr. Morgan.

→ The house built now belongs to Mr. Morgan.

Quảng cáo

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 11 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 11

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-sources-of-energy.jsp