Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 11: Sources of Energy đầy đủ, hay nhấtUnit 11

Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 11: Sources of Energy

Quảng cáo
Câu Hướng dẫn Câu Hướng dẫn
alternative a /ɔːlˈtɜːnətɪv/ thay thế
consumption n /kənˈsʌmpʃn/ sự tiêu thụ
ecologist n /iˈkɒlədʒɪst/ nhà nghiên cứu
exhausted a /ɪɡˈzɔːstɪd/ cạn kiệt
fossil fuel n /ˈfɒsl fjuːəl/ nhiên liệu hóa thạch
geothermal heat /ˌdʒiːəʊˈθɜːml hiːt/ địa nhiệt
infinite a /ˈɪnfɪnət/ không giới hạn
make use of tận dụng, sử dụng
potential n /pəˈtenʃl/ tiềm năng
release v /rɪˈliːs/ nhả ra, phóng ra
renewable a /rɪˈnjuːəbl/ có thể thay thế
resource n /rɪˈsɔːs/ tài nguyên
solar panel /ˌsəʊlə ˈpænl/ tấm thu năng lượng mặt trời
Quảng cáo

Bài giảng: Unit 11: Sources of Energy - Từ vựng - Cô Vũ Thanh Hoa (Giáo viên VietJack)

Giải bài tập | Để học tốt Tiếng Anh 11 Unit 11 khác:

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 11

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Xem thêm tài liệu giúp học tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hay khác:

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 11 tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học tốt 11 dành cho teen 2k4 tại khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Nhóm học tập facebook miễn phí cho teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


unit-11-sources-of-energy.jsp