Unit 8 lớp 12: ProjectUnit 8 lớp 12: Project

1. Work in groups of four to six. Choose a profession or career that all members of your group are interested in. Find information about it in Viet Nam and another country. (Làm việc theo nhóm 4-6 người. Chọn một nghề hay nghề nghiệp mà tất cả các thành viên trong nhóm của bạn đang quan tâm. Tìm thông tin về nó tại Việt Nam và các nước khác.)

Quảng cáo

1. How popular is the profession of a...?

2. What are the skills needed to do this profession?

3. What are the required qualifications to enter the profession or career?

4. Where can people find jobs related to this career?

5. What does this profession involve? What are the career options?

6. What are the benefits or advantages of being a ...? What are the drawbacks or disadvantages of being a...?

Quảng cáo

Tham khảo các bài giải bài tập Tiếng Anh 12 Unit 8 khác:

Xem thêm các tài liệu giúp học tốt Tiếng Anh lớp 12 mới:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


unit-8-the-world-of-work.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
2004 - Toán Lý Hóa