Từ vựng Unit 4 Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều đầy đủ nhất | Explore Our World 3

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 đầy đủ, chi tiết nhất sách Cánh diều sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 4 lớp 3 Cánh diều

Quảng cáo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Living room

Danh từ

/ˈlɪv.ɪŋ ˌruːm/

Phòng khách

Bed room

Danh từ

/ˌbed ruːm/

Phòng ngủ

Kitchen

Danh từ

/ˈkɪtʃ.ən/

Phòng bếp

Bathroom

Danh từ

/ˈbæθ.rʊm/

Nhà tắm

Dining room

Danh từ

/ˈdaɪ.nɪŋ ˌruːm/

Nhà ăn

Table

Danh từ

/ˈteɪ.bəl/

Bàn

Chair

Danh từ

/tʃer/

Ghế

Bed

Danh từ

/buk/

Sách

Lamp

Danh từ

/læmp/

Đèn

Toilet

Danh từ

/ˈtɔɪ.lət/

Nhà vệ sinh

Eat

Động từ

/iːt/

Ăn

Clean

Động từ

/kliːn/

Dọn dẹp

Cook

Động từ

/kʊk/

Nấu ăn

Wash dishes

Động từ

/wɑːʃ dɪʃiz/

Rửa bát

Take a bath

Động từ

/teɪk ə bæθ/

Tắm

Sleep

Động từ

/sliːp/

Ngủ

Watch TV

Động từ

/wɑːtʃ ti:vi:/

Xem TV

Play

Động từ

/pleɪ/

Chơi

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác