Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 8 trang 71 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 8 trang 71 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 8 trang 71.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 8 trang 71 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 71 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh, nghe và lặp lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 8 trang 71 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

1. Polly Anh ấy đang làm gì đấy?

Mia: Anh ấy đang xem TV

2. Polly: Cô ấy đang làm gì vậy?

Mia: Cô ấy đang nấu ăn

2 (trang 71 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look.Listen and number. (Nhìn vào tranh. Nghe và đánh số)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 8 trang 71 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

Đang cập nhật

3 (trang 71 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Point. Ask and answer. ( Chỉ vào tranh. Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 8 trang 71 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

1. What is he doing? He’s eating

2. What is he doing? He’s taking a bath

3. What is he doing? He’s reading

4. What is he doing? He’s sleeping

5. What is he doing? He’s studying

6. What is he doing? He’s drawing

Hướng dẫn dịch

1. Anh ấy đang làm gì vậy? Anh ấy đang ăn

2. Anh ấy đang làm gì vậy? Anh ấy đang tắm

3. Anh ấy đang làm gì vậy? Anh ấy đang đọc

4. Anh ấy đang làm gì vậy? Anh ây đang ngủ

5. Anh ấy đang làm gì vậy? Anh ấy đang học

6. Anh ấy đang làm gì vậy? Anh ấy đang vẽ

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác