Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 7 trang 70 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 7 trang 70 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 7 trang 70.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 7 trang 70 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 70 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn tranh, nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 7 trang 70 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Polly: Cậu đang ở đâu vậy?

Mia: Tớ đang ở nhà

Polly: Cậu đang làm gì đấy?

Mia: Tớ đang dọn nhà

2 (trang 70 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look. Listen and draw lines. (Nhìn vào tranh. Nghe và nối)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 7 trang 70 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

1-cooking

2- watching TV

3- taking a bath

4- sleeping

5-eating

6-cleaning

3 (trang 70 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Point to the pictures in 2. Ask and answer. (Chỉ vào các tranh ở bài 2. Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 7 trang 70 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Where are you?

I’m at home

What are you doing?

I’m cleaning

Hướng dẫn dịch

Cậu đang ở đâu?

Tớ đang ở nhà

Cậu đang làm gì đấy?

Tớ đang lau dọn

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác