Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 66 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 66 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 66.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 66 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 66 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. (Nhìn vào tranh, nghe và đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 66 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm dịch

Quảng cáo

Mia: Có một cái bàn ở nhà ăn đúng không?

Freddie: Đúng vậy.

Mia: Có một bộ sofa ở trong phòng ăn đúng không?

Freddie: Không có

2 (trang 66 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look. Listen and check. (Nhìn vào tranh. Nghe và kiểm tra)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 66 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

Đang cập nhật

3 (trang 66 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look at the picture in 2. Ask and answer. (Nhìn vào bức tranh ở bài 2. Hỏi và trả lời)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4 Lesson 3 trang 66 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Is there a sofa in the living room? Yes, there is

Is there a bed in the bedroom? Yes, there is

Is there a TV in the dining room? No, there isn’t

Is there a table in the dining room? Yes, there is

Hướng dẫn dịch

Có ghế sofa trong phòng khách không? Có

Có một cái giường trong phòng ngủ? Có

Có TV trong phòng ăn không? Không có

Có một cái bàn trong phòng ăn? Có

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác
Tài liệu giáo viên