Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều đầy đủ nhất | Explore Our World 3

Với tổng hợp từ vựng Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 đầy đủ, chi tiết nhất sách Cánh diều sẽ giúp học sinh học từ mới môn Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World dễ dàng hơn.

Từ vựng Unit 6 lớp 3 Cánh diều

Quảng cáo

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Toy

Danh từ

/tɔɪ/

Đồ chơi

Car

Danh từ

/kɑːr/

Xe ô tô

Kite

Danh từ

/kaɪt/

Diều

Train

Danh từ

/treɪn/

Tàu hỏa

Plane

Danh từ

/pleɪn/

Máy bay

Truck

Danh từ

/trʌk/

Xe tải

Teddy bears

Danh từ

/ˈted.i ber/

Gấu bông

Bike

Danh từ

/baɪk/

Xe đạp

Ball

Danh từ

/bɑːl/

Quả bóng

Top

Danh từ

/tɑːp/

Cù quay

Yo-yo

Danh từ

/joʊ- joʊ /

Yo-yo

Robot

Danh từ

/ˈroʊ.bɑːt/

Rô bốt

Doll

Danh từ

/dɑːl/

Búp bê

Puppet

Danh từ

/ˈpʌp.ɪt/

Con rối

Game

Danh từ

/ɡeɪm/

Trò chơi

Puzzle

Danh từ

/ˈpʌz.əl/

Ghép hình

Drum

Danh từ

/drʌm/

Trống

Quảng cáo

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác