Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 7 trang 104 - Explore Our World 3 Cánh diều

Với giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 7 trang 104 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà môn Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 7 trang 104.

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 7 trang 104 - Explore Our World 3 Cánh diều

1 (trang 104 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Look and listen. Repeat. ( Nhìn tranh và nghe. Đọc lại)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 7 trang 104 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn dịch

Quảng cáo

Mia: Đây là rô bốt của cậu à?

Eddie: Đúng rồi đó

Mia: Đây là gấu bóng của cậu à?

Eddie: Không phải đâu

2 (trang 104 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Read and look. Listen and circle. Write. (Đọc và nhìn vào bức tranh. Nghe và khoanh tròn. Sau đó viết )

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 7 trang 104 | Explore Our World 3 Cánh diều

Đáp án

Quảng cáo

Đang cập nhật

3 (trang 104 Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World) Draw your toy. Make the dice. Play the game: Dice Rolling. (Vẽ đồ chơi của cậu. Gieo xúc sắc. Chơi trò chơi: Dice rolling)

Tiếng Anh lớp 3 Unit 6 Lesson 7 trang 104 | Explore Our World 3 Cánh diều

Hướng dẫn làm bài

Quảng cáo

Học sinh tự thực hành

Hướng dẫn làm bài

Đây là con rô bốt của cậu à?

Đúng rồi

Không phải.

Xem thêm các bài giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 sách Cánh diều hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải bài tập Tiếng Anh lớp 3 Explore Our World hay và chi tiết của chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sách Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều (NXB Đại học Sư phạm).

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 3 Cánh diều khác